Dirk Vansina

schepen in Leuven

Alternatieve Dag van de Jeugdbeweging

Op vrijdag 23 oktober staat overal in Vlaanderen staat de jeugdbeweging centraal. Ook stad Leuven laat deze hoogdag niet voorbij gaan en bedankt de jeugdbewegingen voor hun heldendaden. Omdat een groot feest dit jaar niet kan, zullen op vrijdag 23 oktober de vlaggen van verschillende jeugdbewegingen wapperen aan het stadhuis. Schepen van Jeugd Dirk Vansina: “Met deze symbolische daad geven we het Leuvens Jeugdwerk een in het oog springende ereplaats in het centrum van onze stad, een plaats die ze echt verdienen!"


Leuvense jongeren vergroenen Damiaanplein

Nog tot 30 oktober kan je tot rust komen in een groene oase op het Damiaanplein. Vijf Leuvense jongeren werkten samen met MIJNLEUVEN aan de organisatie van een nieuw initiatief: Green Space, dat zich focust op stadsvergroening. Schepen van jeugd, Dirk Vansina, is alvast erg lovend over het project. “Jongeren plek geven om initiatieven op te zetten die niet alleen de stad maar ook andere jongeren verrijken, is iets waar we bewust blijven op inzetten. Ook tijdens corona". Daarnaast willen we met dit initiatief jongeren ook klimaatbewuster maken.


Nieuw busnetwerk in Leuven vanaf 2022

Het stadsbestuur en de betrokken mobiliteitspartners (De Lijn, Agentschap Wegen & Verkeer, NMBS…) stelden samen het toekomstige busnetwerk voor Leuven voor. Dat is een onderdeel van het regionaal vervoerplan. De grote krachtlijnen? Minder bussen door het centrum, latere bediening ’s avonds, beter aanbod voor het Wetenschapspark Arenberg, Research Haasrode en UCLL, Sint-Maartensdal en de Vaartkom. Het nieuwe plan beoogt 17% meer busreizigers en zal vanaf 1 januari 2022 ingaan. 


Benjamin Dalle op bezoek bij 't Lampeke

Op maandag 14 september kwam Vlaams minister van jeugd Benjamin Dalle op werkbezoek om kennis te maken met Kinderwerking Fabota (Buurtwerk 't Lampeke vzw) en Jongerenwerking Den Tube.We hadden een gesprek over het belang van integraal jeugdwerk op lokaal niveau, en over het

thema maatschappelijke kwetsbaarheid in corona-tijden. Samen kregen we een interessante rondleiding van de buurtwerkers en coördinatoren. Een geslaagde ontmoeting om het jeugdwelzijnsbeleid in Leuven onder de aandacht te brengen.


Intense zomer voor de jeugddienst

De jeugddienst blikt terug op een intense periode vol spelplezier. “Ik ben blij dat alle activiteiten, dankzij de extra inspanningen om alles veilig te laten verlopen, konden plaatsvinden zoals gepland”, klinkt het bij een tevreden schepen van jeugd Dirk Vansina. Het was een hele uitdaging om de speelpleinen coronaveilig te organiseren. Op korte tijd werden er nieuwe werkwijzen op poten gezet zodat de nodige veiligheidsmaatregelen gerespecteerd konden worden. 


Start restauratie Handbooghof

In de twaalfde eeuw werd de eerste stadsomwalling rond Leuven gebouwd. “Op enkele plekken in Leuven zijn nog delen van deze stadsmuur zichtbaar, wat hoogst uitzonderlijk is”, aldus schepen van restauraties Dirk Vansina. “We willen dit stukje Leuvense geschiedenis terug zichtbaar en leesbaar maken. Nu is het de beurt aan het Handbooghof, een parkje met een wandel- en fietspad dat de Brusselsestraat en de Brouwersstraat met elkaar verbindt. Langs het pad is de oude stadsomwalling nog zichtbaar over een lengte van 160 meter. Je kan zelfs nog de oorspronkelijke schietgaten herkennen." 


De nieuwe look van het Hogeschoolplein

De nieuwe look van het Hogeschoolplein is klaar. In afwachting van een volledige heraanleg kreeg het Leuvense Hogeschoolplein een grondige opfrisbeurt. Er is nu ruimte voor spel en ontspanning tussen de vele houten zitmuurtjes.  Een groep speelpleinkinderen kwam vandaag langs om de nieuwe inrichting uit te testen. Bij de heraanleg werd uitgegaan van het belangrijke historische karakter. Het tijdelijke ontwerp wil de pleinfunctie accentueren en de rijke geschiedenis van het plein doen herleven. Het plein is een stuk groener nu het grasveld is uitgebreid tot aan de straat.  


Opening Parkwegbrug in Heverlee

Infrabel en het Leuvense stadsbestuur hebben vandaag de gloednieuwe Parkwegbrug in Heverlee officieel ingefietst. Dankzij deze nieuwe lokale infrastructuur voor fietsers en voetgangers over het spoor, zijn de Abdij van Park en de Philipssite opnieuw vlot met elkaar verbonden. De brug is een belangrijk element in een veilige fietsroute tussen de stad Leuven met de fietsspiraal, Kessel-Lo met de Martelarenlaan en de fietstunnel en Heverlee. Toen de brug in 2016 afgesloten werd, was het voor velen ‘slikken’. Scholieren, buurtbewoners, bezoekers van de parkabdij, fietsende werknemers en UCLL-studenten moesten een heel stuk omrijden.


Rioolwateranalyse voor opsporing coronavirus

De stad Leuven werkt mee aan een proefproject van KULeuven (Prof. Jef Arnout, Biomedische wetenschappen, Lore Fondu, Aardwetenschappen en het Rega-instituut) om het coronavirus te detecteren in het rioolwater. Onderzoek heeft aangetoond dat een derde van de besmette personen viruspartikels uitscheiden via de ontlasting. De aanwezigheid van corona kan in rioolwater al vastgesteld worden vooraleer personen de symptomen van de ziekte vertonen. In 5 rioolwaterputten van Leuvense wijken worden dagelijks automatisch stalen genomen die in het Rega-instituut worden onderzocht op corona. Met dit proefproject wil men de methode verfijnen om via rioolwater zeer snel besmettingen vast te stellen en nagaan of het aantal besmettingen in een wijk toeneemt. Op die manier kan men heel snel corona-haarden ontdekken en maatregelen treffen. Dirk Vansina, schepen Openbare Werken: “Deze samenwerking is een mooi voorbeeld van de tandem stad Leuven – KULeuven. Als we door onze medewerking het wetenschappelijk corona-onderzoek kunnen vooruithelpen, doen we dat met veel enthousiasme.”


Kleurrijke street-art in park Heuvelhof

Vanaf 15 augustus kan je een nieuw kunstwerk bewonderen in park Heuvelhof in Kessel-Lo. In samenwerking met MIJNLEUVEN liet de Leuvense illustrator Luis-Manuel Lambrechts de afgelopen weken zijn creativiteit los op een 50 meter lange muur in het park, als bedanking aan de trouwe bezoekers van het park.Schepen van jeugd Dirk Vansina: “We geven steeds meer Leuvense street-art artiesten de kans om hun talenten op een creatieve manier te tonen in de stad.'


Drie mobiele speelcontainers voor Leuvense kinderen

"Deze week kwamen drie nieuwe speelcontainers aan in Leuven. Ze zijn mobiel inzetbaar op verschillende locaties in de stad en bieden de mogelijkheid om een tijdelijke speelplek te creëren.  ‘Zo kunnen kinderen in afwachting van de realisatie van een volledig nieuwe speeltuin toch fijn buitenspelen in hun buurt.’ Op De Bruul staat het grootste exemplaar van de drie, de twee compactere modellen vind je terug op het Blauwputplein en in de Speltstraat in Wilsele.


Afvalwater gezuiverd dankzij IBA

In Wilsele-Putkapel zijn de installatiewerken van de Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA’s) afgerond voor de woningen in de Berghoekstraat en Ristweg en de jeugdlokalen van de Damiaanscouts. “De stad Leuven neemt haar verantwoordelijkheid op en geeft eigenaars van een huis in een straat zonder riolering, zo’n 70 woningen, de kans om in te stappen in een gezamenlijk traject van de stad om een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA) te plaatsen."


Vlaamse feestdag met alternatief programma

Zoals elk jaar viert de stad Leuven de Vlaamse feestdag op gepaste wijze. ‘Aangezien dit nu niet kan met een volksreceptie en een academische zitting, hebben we een alternatief programma uitgewerkt’, licht schepen Dirk Vansina toe. Met een beiaardconcert en de jaarlijkse zomerzoektocht willen we het vakantiegevoel in eigen stad aanwakkeren. De wandelzoektocht is een gesmaakte formule. Jaarlijks nemen enkele honderden Leuvenaars deel. Op zaterdag 11 juli om 15 uur speelt Luc Rombouts bekende Vlaamse nummers op de beiaard  in de Universiteitsbibliotheek.


Zone 30 Weggevoerdenstraat

De stad Leuven wil de verkeersveiligheid voor fietsers en bewoners verhogen in de Weggevoerdenstraat in Wilsele en de zijstraten. Met enkele ingrepen moeten de straten in deze buurt veiliger en aangenamer worden. Vanaf 1 juli 2020 geldt een zone 30 in alle zijstraten van de Weggevoerdenstraat. In de Weggevoerdenstraat zelf en in de zijstraten geldt er vanaf dan ook een verbod voor voertuigen langer dan 10 meter. Later legt de stad ook fietssuggestiestroken aan in de Weggevoerdenstraat.


Steunmaatregelen voor Leuvense jeugdverenigingen

Na maanden bang afwachten en hopen kunnen vele kinderen en jongeren binnenkort toch op kamp vertrekken. Om dit op een veilige manier te doen, werkten het stadsbestuur en MIJNLEUVEN een aantal maatregelen uit in het kader van het Leuvens Steunplan. Ook richt de stad een coronafonds van 100.000 euro op waar jeugdvereningen een beroep op kunnen doen. We stelden voor elke bubbel een gratis hygiënepakket samen”, vertelt Dirk Vansina, schepen van jeugd. 


Leuven stelt droogteplan op

Al enkele jaren op rij wisselen lange droge periodes en felle piekbuien elkaar af. Doordat de bodem in Vlaanderen in grote mate verhard is, kan het regenwater niet insijpelen. Dat leidt enerzijds tot verdroging en anderzijds tot lokale wateroverlast. De stad Leuven heeft de voorbije weken een droogteplan opgesteld. Dit plan bevat 23 actiepunten om de stad te wapenen tegen lange periodes van droogte en kostbaar om te springen met water.“De stad heeft de ambitie om nog een versnelling hoger te schakelen”, aldus Dirk Vansina, schepen van openbare werken.


Digitale parkeerkaart tijdens wegenwerken in Leuven

Tijdens wegenwerken zijn garages en opritten vaak tijdelijk onbereikbaar. Om deze hinder te beperken voor de buurtbewoners maken, is het voor hen nu mogelijk om een digitale parkeerkaart aan te vragen. Voorwaarde is dat de oprit of de eigen of gehuurde garage gedurende minstens 1 week onbereikbaar is. “We krijgen vaak de vraag naar een alternatief voor hun onbereikbare parkeerplaats”, zegt schepen van openbare werken Dirk Vansina. Daarom hebben we een reglement uitgewerkt dat het toelaat om een digitale parkeerkaart aan te vragen die de mogelijkheid biedt om op een andere plek te parkeren in de stad.


Deel je idee over heraanleg Martelarenplein

Het Martelarenplein is één van de drukste pleinen in Leuven en voor velen ‘de hoofdtoegang’ tot de stad. Het bestaat al sinds 1837 en heeft verschillende gedaanteverwisselingen ondergaan. In 2001 kreeg het plein zijn huidige vorm. De voorbije jaren hebben slijtage en werken, zoals de stationsrestauratie en de bouw van de ondergrondse fietsenparking, het plein beschadigd. De stad kiest nu voor een grondige heraanleg. 


Leuvens Steunplan met meer dan 100 maatregelen

Begin maart brak het coronavirus uit in België, en ook in Leuven was onmiddellijk duidelijk dat dit een crisis zonder voorgaande zou worden. De maatregelen die de federale overheid nam om het virus in te dijken, raakten verschillende sectoren zwaar. De voorbije maanden trof Leuven al een 70-tal maatregelen om de Leuvenaars, doelgroepen en sectoren tijdens de crisis bij te staan. Het stadsbestuur stelt nu een steunplan voor met meer dan 100 nieuwe maatregelen op korte en middellange termijn.


Heropstart fontein en water-doe-tuin

De fontein op het Herbert Hooverplein en de water-doe-tuin in het Sluispark werken terug vanaf 4 juni. “Na de opening van de 82 speelterreinen zal ook op deze plaatsen weer naar hartenlust gespeeld kunnen worden. Op warme dagen zal het water een welgekomen verfrissing zijn voor de kinderen”, zegt Dirk Vansina, schepen van openbare werken en jeugd. De stad moest noodgedwongen de geplande heropstart begin april uitstellen door de coronamaatregelen. Alle speeltuinen sloten en dus konden ook de fontein en de waterspeeltuin niet opengesteld worden. 


Heropening speelterreinen vanaf 27 mei

Goed nieuws voor de Leuvense kinderen: vanaf morgen kunnen ze terug ravotten op de Leuvense speelterreinen. Spelen en plezier maken kan weer, rekening houdend met de nodige veiligheidsmaatregelen. De stad doet een warme oproep om hier met de nodige verantwoordelijkheid en burgerzin mee om te gaan. De stadsdiensten en andere partners zijn op dit moment druk in de weer om de 82 speelterreinen opnieuw speelklaar te maken. ‘De kinderen hebben er ongetwijfeld naar uit gekeken, zeker wie geen eigen tuintje heeft. We zijn allemaal opgelucht en blij dat het nu weer kan’, zegt schepen van jeugd Dirk Vansina.


Stad kiest voor slimme knip in Burchtstraat

De stad werkt momenteel het circulatieplan verder af. Bij de uitwerking van het eerder voorgestelde scenario over de ingrepen aan weerszijden van de Vaartkom werd een aantal andere oplossingen bekeken en er bleek een eenduidiger alternatief. In plaats van een knip ter hoogte van het Engels Plein en een herinrichting van het kruispunt Havenkant/Vaartstraat komt er een slimme knip ter hoogte van het kruispunt van de Burchtstraat met de Mechelsestraat en de Riddersstraat. Vergunninghouders mogen wel nog door. Zo pakt de stad het sluipverkeer aan en garandeert ze een vlotte bereikbaarheid voor buurtbewoners.


Herdenking V-dag: alternatief programma

Op 8 mei herdenken we V-dag, het einde van de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden. Zonder traditionele plechtigheid, maar wel met een beiaardconcert vanuit de universiteitsbibliotheek. ‘We zijn de oud-strijders, de gesneuvelden en de verzetslieden zeker niet vergeten’, legt schepen Dirk Vansina uit. ‘We willen deze herdenking van V-dag niet onopgemerkt laten voorbijgaan en hulde brengen aan de helden van toen. Daarom hebben we een alternatief programma uitgewerkt’. Stadsmedewerkers zullen de kransen van de stad Leuven, de KU Leuven en de vaderlandslievende verenigingen neerleggen bij het herdenkingsmonument op het Martelarenplein. Tussen 19.45 en 20 uur zullen de klokken van de Sint-Pieterskerk ter herdenking luiden.


Nieuwe sorteerstraat aan Sint-Agathaplein in Wilsele-Putkapel

 De bewoners van de nieuwe appartementen tussen het Sint-Agathaplein en Broekhout in Wilsele-Putkapel kunnen vanaf nu hun afval kwijt in een ondergrondse sorteerstraat. Ze hoeven dus niet langer afval te stockeren op hun appartement, maar kunnen hun afval vierentwintig uur per dag naar de ondergrondse containers brengen. Het is een betere en properdere oplossing dan de klassieke afvalhokken. Het verhoogt het gebruiksgemak voor de bewoners en draagt bij tot een propere omgeving. Er is een overgangsperiode voorzien om oude vuilniszakken op te gebruiken. De glascontainers zijn toegankelijk voor de hele buurt.


Tijdelijke invulling Hogeschoolplein: start werken 27/04

De komende jaren zijn er veel renovatiewerken gepland aan het Hogeschoolplein, onder andere aan het Pauscollege. “Het Hogeschoolplein ligt centraal in Leuven maar heeft wat van zijn glans verloren. We willen niet wachten tot de renovatiewerken

klaar zijn om er opnieuw een aangename plek van te maken. Daarom geven we het plein nu al tijdelijk een nieuwe look”, zegt schepen van openbare werken Dirk Vansina. In afwachting van een volledige heraanleg komt er een tijdelijke invulling van het Hogeschoolplein. De werken starten volgende maandag, 27 april, en duren wellicht tot midden juni 2020.


Groot bufferbekken voor regenwater op Sint-Agathaplein

In Wilsele-Putkapel werkt de stad volop aan de aanleg van het Sint-Agathaplein. Op de plaats van het oude zwembad komt een gloednieuw dorpsplein met meer groen, zitbanken voor bewoners, spelelementen voor kinderen (stapstenen, balanceerbalken) en toegankelijke wandelpaden. Naast de kerk legt de stad een groot bufferbekken aan voor regenwater. De opvang van regenwater in zo’n bufferbekken maakt deel uit van een masterplan rond omgaan met hemelwater. Het basisidee is: regenwater zoveel mogelijk ter plaatse houden en lokaal opvangen zodat de lagergelegen zones niet al het water tegelijk moeten verwerken. 


Openbare Werken starten weer op in Leuven 

Naar aanleiding van het coronavirus werden over heel het land werven stilgelegd omwille van de noodzakelijke maatregelen om de verspreiding van het virus af te remmen. Ook in Leuven beslisten aannemers dat ze niet konden verder werken omdat ze de regels rond social distancing niet konden respecteren. “Ondertussen hebben verschillende aannemers zich kunnen voorbereiden en kunnen een aantal werven terug opstarten dankzij extra inspanningen”, zegt Dirk Vansina, schepen van Openbare Werken.


Heraanleg Celestijnenlaan: overleg met de buurt

De Celestijnenlaan staat op de planning voor grondige heraanleg. De Lijn heeft in overleg met de stad een nieuw vervoersplan uitgewerkt waarbij de ringbus een traject langs de Celestijnlaan zal volgen. De buurtbewoners hebben hun bezorgdheden geuit over het aantal bussen in hun straat, de veiligheid van de scholen, aantal parkeerplaatsen op de openbare weg, onteigeningen om de weg te verbreden en trappenpartijen naar de appartementen. Om daar een antwoord op te bieden heeft de stad een studiebureau aangesteld dat een grondige studie zal doen en ook 6 overlegmomenten met de buurt zal organiseren.


Zuster Jeanne Devos krijgt eigen plein

Sofie Lemaire ging in het Canvas-programma 'Meer vrouw op straat' op zoek naar vrouwen die een plek in het Leuvense straatbeeld verdienen. Ze kwam onder meer uit bij zuster Jeanne Devos. Devos liet in de uitzending echter optekenen dat ze geen straat of plein naar zich vernoemd wil hebben omdat haar realisaties het resultaat zijn van het werk van velen. Maar het stadsbestuur is van mening dat die eer haar wel toekomt. Daarom doopt de stad het Benedenplein in Kessel-Lo om tot zuster Jeanne Devosplein.


Asfalteringswerken Eenmeilaan starten al 

Nu er door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen minder verkeer rijdt en de werken van Leuven Noord even stilliggen, besliste de stad Leuven om de geplande asfalteringswerken in de Eenmeilaan in Kessel-Lo te vervroegen. De werken starten vanaf woensdag 8 april en duren vermoedelijk tot en met vrijdag 8 mei. De straat krijgt een nieuw wegdek en de verkeerssituatie aan de Wipstraat en de Achturenstraat wordt aangepast in functie van voetgangers en fietsers. De Wipstraat wordt tussen de Achturenstraat en de Eenmeilaan tweerichting. De oversteekplaats aan de Eenmeilaan verdwijnt. 


Muurhagedissen in oude abdijmuren abdij van ’t Park

Rondom de abdij van ‘t Park loopt een muur die de abdij afschermt. Wist je dat deze muur al 20 jaar lang het leefgebied van de muurhagedis is? Voor deze diersoort vormen de ruwe, met zon beschenen muren met vele spleten en gaten een ideaal biotoop. Uit onderzoek van Robert Jooris en Mark Lehouck (Hyla, de reptielen- en amfibieënwerkgroep van Natuurpunt) blijkt dat de populatie muurhagedissen in de abdij van ‘t Park uit honderden exemplaren bestaat. Bovendien breidt het aantal muurhagedissen zich almaar verder uit.


Leuven is Street Art City

Leuven treedt tot het brede internationale netwerk van street art steden via ‘Street Art Cities’. Via het online platform en de gelijknamige app krijg je een overzicht van zo’n 80 muurschilderingen die de Leuvense straten sieren. Leuk om nu al eens ‘vanuit je kot’ virtueel de stad in te trekken. Zowel op een plattegrond van de stad als via een lijst krijgt de bezoeker makkelijk en snel een overzicht van alle creaties in een buurt. Street art toerisme is een trendy en populaire vorm om steden te ontdekken.


Werken Bondgenotenlaan afgerond 

De werken aan het wegdek in de Bondgenotenlaan zijn klaar. De bushaltes werden aangepast en toegankelijker gemaakt en de straat kreeg een stevigere fundering en een nieuwe asfaltlaag.“Ik ben bijzonder opgelucht dat de aannemer de werken in de Bondgenotenlaan heeft kunnen afronden in deze moeilijke tijden. Zo bleef de hinder beperkt in tijd en is deze grote werfzone achter de rug" zegt schepen van openbare werken Dirk Vansina. Als alles volgens plan verloopt, brengt de stad eind mei of begin juni opnieuw fietssuggestiestroken aan in de Bondgenotenlaan.  


Heraanleg Sint-Agathaplein Wilsele - P. Eralystraat

Sinds 20 maart is de Pastoor Eralystraat in Wilsele tussen de spoorweg en de Pastorijweg weer open voor alle verkeer. Met de afwerking van de Pastoor Eralystraat is het eerste deel van het project rondom de kerk, de aanleg van het Sint-Agathaplein, afgerond.“Het Sint-Agathaplein wordt het nieuwe dorpsplein van Wilsele-Putkapel. Het plein komt op de plaats van het oude zwembad en wordt heraangelegd met bijzondere aandacht voor groen, zitbanken voor bewoners, speelmogelijkheden voor kinderen en ontharding”, zegt Dirk Vansina. 


Fietstunnel onder de Tiensesteenweg geopend

Goed nieuws voor fietsers, want de gloednieuwe fietstunnel onder de Tiensesteenweg is open. De stad Leuven bouwde het afgelopen jaar een fietstunnel onder de Tiensesteenweg die 25 meter lang is en 4,5 meter breed. De tunnel verbindt Kessel-Lo en Heverlee en is een belangrijk onderdeel van de fietssnelweg F24 Leuven-Tienen. Schepen van openbare werken Dirk Vansina is tevreden: “Met de fietstunnel werkt de stad opnieuw een missing link weg in de drukke fietsverbinding tussen Heverlee, Kessel-Lo en het stadscentrum.”


Merendeel openbare werken in Leuven stilgevallen

Tot vandaag bleven de meeste aannemers die wegeniswerken aan het uitvoeren waren voor de stad Leuven doorwerken. Door de verstrengde federale maatregelen leggen de aannemers nu verschillende werven in Leuven gefaseerd zelf stil omwille van veiligheidsoverwegingen naar hun werknemers toe of omdat er geen grondstoffen meer aangeleverd worden. De toezichters van de stad controleren of de werven veilig achtergelaten worden, verwijderen overbodige parkeerverboden en zorgen ervoor dat iedereen zijn woning kan bereiken.


Werken Bondgenotenlaan: fase 2 start maandag 

De werken in de Bondgenotenlaan zijn volop bezig. Vanavond, 6 maart, is fase 1 van de werken - het gedeelte tussen het Martelarenplein en Justus Lipsius - klaar. Zaterdagochtend gaat de Bondgenotenlaan weer even open. De carnavalstoet die op zaterdag 7 maart door de stad trekt, kan zo zonder problemen door de Bondgenotenlaan passeren. Handelszaken blijven tijdens de doortocht van de stoet altijd bereikbaar via het voetpad. Vanaf maandag 9 maart starten de werken tussen Justus Lipsius en het Rector De Somerplein.


Heraanleg Mechelsevest afgerond

De leerlingen van de Sint-Jansschool hadden vandaag een bijzondere taak. Samen met Dirk Vansina, schepen van openbare werken en Lalynn Wadera, schepen van onderwijs en openbaar groen, en de stadsdiensten, plantten ze vandaag acht bomen. Deze planting was het slotstuk van de heraanleg van een deel van de Mechelsevest. De oude kasseiverharding was immers verzakt en dus was een vernieuwing nodig. Naast het nieuwe voetpad is een parkeerstrook met enkele boomvakken. Aan twee zijden van de straat werd een betonnen comfortstrook voor fietsers aangelegd.


Restauratie Sint-Pieterskerk na 35 jaar afgerond

De restauratie van de Sint-Pieterskerk duurde maar liefst 35 jaar. De buitenkant nam 25 jaar in beslag. Het dak en de glasramen werden vernieuwd, en de gevel werd gereinigd. En dan werd er nog 10 jaar gewerkt aan de binnenkant van de kerk: de gewelfschilderingen werden zorgvuldig geretoucheerd, net als de pijlers, de altaren, de koorbanken en de sacramentstoren. De kerk kreeg ook nieuwe toegangspoorten. Mits goede zorgen, is onze Sint-Pieterskerk de komende 50 jaar restauratie-vrij. Alhoewel, helemaal ‘af’ zal het werk aan zo’n iconisch monument nooit zijn. 


SpeurLeuven: interactieve kinderwandelingen

‘Kinderen kennen voornamelijk de winkelstraten in het centrum, maar onze stad heeft nog zoveel meer mooie plekjes om te ontdekken’, zegt schepen van jeugd Dirk Vansina. ‘Daarom werkte de jeugddienst een nieuw concept uit: een interactieve namiddag voor gezinnen die start met een lekkere picknick’. Kinderen van 4 tot 14 jaar en hun ouders kiezen uit vier supertoffe wandelingen in samenwerking met de Kleine Chef, 30CC, de Reisrus en Leuven Leisure. Er staat er een dag vol verwondering, proevertjes en muzikale hoogstandjes op het programma.


Nieuwe bushaltes en asfaltlaag voor de Bondgenotenlaan

De Bondgenotenlaan in Leuven krijgt een nieuwe asfaltlaag en de bushaltes worden vernieuwd. Vanaf maandag 17 februari wordt er aan de bushaltes gewerkt. De stoep aan de haltes wordt verbreed en toegankelijker gemaakt. Na de werken kunnen de reizigers wachten aan een verhoogde en grotere halte. De asfalteringswerken starten op maandag 24 februari. Omdat het wegdek op sommige plaatsen verzakt is, krijgt de Bondgenotenlaan ook een stevigere fundering en een nieuwe asfaltlaag. Tegen eind maart zijn de werken klaar.


Vernieuwing Waversebaan

Op 10 februari starten de werken aan het wegdek en de fietspaden van de Waversebaan in Heverlee. De werken gebeuren in fases. Eerst is het deel vanaf het kruispunt Hertog Engelbertlaan/ Koning Leopold-III laan tot aan de Raalbeeklaan aan de beurt. In een tweede fase wordt de Waversebaan tussen de Raalbeeklaan en de autosnelweg aangepakt. Als laatste wordt het kruispunt zelf vernieuwd. Voor doorgaand verkeer wordt de Waversbaan volledig afgesloten. Auto's, bussen fietsers en voetgangers volgend een omleiding.


Wieringstraat feestelijk geopend

De stad legde de Wieringstraat opnieuw aan. Het was een erg hobbelige straat, niet echt rolstoel- of buggyvriendelijk. De voetpaden, die erg smal waren, zijn verdwenen. Voetgangers kunnen nu de hele breedte van de straat gebruiken. Bovendien liggen er nieuwe, vlakke kasseien die de toegankelijkheid aanzienlijk verhogen. Ook voor fietsers is dit goed nieuws. Zij kunnen de Wieringstraat nu gebruiken als traject om de Parijsstraat (wandelstraat) te vermijden. Het doel was om meer comfort voor alle gebruikers te creëren, en daar zijn we zeker in geslaagd.


Eerste elektronische identiteitskaart met vingerafdrukken uitgereikt in Leuven

Vanaf vandaag start Leuven met de verspreiding van het nieuwe type elektronische identiteitskaart. De eID kreeg een nieuwe look en bevat nu ook vingerafdrukken.Begin dit jaar zijn 25 gemeenten gestart met een proefproject om vingerafdrukken te registreren op de chips van nieuwe elektronische identiteitskaarten. Leuven was in het verleden al verschillende keren proefgemeente voor pilootprojecten van Binnenlandse Zaken.


Nieuwe monumentverlichting voor Grote en Oude Markt

Leuven is een stad die rijk is aan monumenten en historische gebouwen. De stad werkte een plan uit om deze pareltjes op een duurzame manier te verlichten. De Grote Markt en de Oude Markt kregen ondertussen nieuwe ledverlichting die de eigenheid van beide pleinen en belangrijke monumenten in de verf zet.  En het resultaat mag gezien worden. Vanaf vanavond kan je het met eigen ogen bewonderen. 


Burgerzaken geeft nieuwe bevolkingscijfers voor Leuven vrij

De laatste 18 jaar steeg de Leuvense bevolking met 15%. Leuven is daarmee de 3e sterkste stijger onder de 13 Vlaamse centrumsteden, voorafgegaan door Antwerpen en Gent. Dit en enkele andere interessante weetjes over de Leuvense bevolking doen we hieronder graag uit de doeken.


Leuven steekt feestverlichting aan

Om de eindejaarsperiode extra gezellig te maken, steekt Dirk Vansina in Leuven de feestverlichting aan. De stad Leuven hangt dit jaar zo'n anderhalf miljoen lichtjes in Leuven centrum en de deelgemeenten. Ze fonkelen aan slingers over de wegen, in de grote kerstbomen op de Grote Markt en het Artois- en De Becker Remyplein en de vele andere kleinere kerstbomen.


100 'Leivese' straatnaamborden houden dialect levend en zichtbaar

In vele Leuvense straten hangt, naast het klassieke straatnaambord ook een bord met de straatnaam in het dialect. Het stadsbestuur gaat met dit initiatief in op een vraag van de ‘Academie van het Leuvens dialect’ oftewel de ‘Akademie van ’t Leives’. De bedoeling hiervan is om het Leuvens dialect levend te houden en ook zichtbaar te maken in het straatbeeld. Het draagt ook bij aan het karakter van de stad, het zorgt ervoor dat het Leives niet verdwijnt.


Straatjesgang en speelterrein Tuin De Walque ingehuldigd

De stad Leuven huldigde samen met de buurtbewoners de gerenoveerde Straatjesgang en de nieuwe speeltoestellen in tuin De Walque feestelijk in. De arbeiderswoningen aan de Straatjesgang werden gerenoveerd en vormen nu de werkruimte van de straatvegers. In het gebouw is er ook een ruimte voor vergaderingen en feestjes voor buurtbewoners en andere Leuvenaars. Tuin De Walque is dankzij de nieuwe speeltoestellen meer dan ooit de ideale plaats voor Leuvenaars om elkaar te ontmoeten en voor kinderen om te ravotten.


Oude carwash wordt sporthal

Leuven heeft er een nieuwe sporthal bij. Stelplaats, Fightclub Leuven en Buurtsport Leuven sloegen de handen in elkaar en bouwden de oude carwash aan de oude stelplaats van De Lijn om tot een multifunctionele sporthal. Naast het overdekte skatepark wordt het sportaanbod in Stelplaats daardoor aangevuld met drie nieuwe sportactiviteiten, die elk op hun beurt een nieuwe doelgroep aanspreken.


Stelplaats pakt uit met restaurantconcept 

Stelplat is het gloednieuwe restaurantconcept van Stelplaats, de tijdelijke invulling van de oude stelplaatsen van De Lijn in Leuven. Stelplaats leent haar keuken uit aan jonge amateurchefs die graag voor een avond hun eigen restaurant uitbaten. Twee vliegen in één klap: jonge doeners krijgen de kans hun passie voor koken uit te testen en bedienen tegelijk foodies die twee keer per maand kunnen komen eten voor een prijsje in een unieke setting.


Fietsspiraal open voor fietsers en voetgangers 

De langverwachte fiets- en voetgangersbrug tussen Kessel-Lo en het centrum van Leuven is een feit. De brug over de treinsporen en de fietsspiraal verbinden nu de Martelarenlaan met het Martelarenplein. Het fietsverkeer van en naar de Tiensepoort mag nu ook over het Professor Van Overstraetenplein (de esplanade voor het stadskantoor) rijden. De fietsspiraal draagt bij aan de ambitie om van Leuven een echte fietsstad te maken.


Heraanleg Schrijnmakersstraat en Jodenstraat afgerond 

 De Schrijnmakersstraat en Jodenstraat in het centrum van Leuven werden de voorbije maanden heraangelegd tot een woonerf. De riolering werd vernieuwd en de kasseien werden vervangen om de toegankelijkheid te verbeteren. Op zaterdag 5 oktober werden de twee pittoreske straatjes feestelijk heropend met een hapje en een drankje. Zoals bij iedere heraanleg in Leuven, is er ook aandacht voor groen. Aan weerszijden van de straat werden plantgaten voorzien waarin binnenkort grote klimplanten worden aangeplant.


Einde Leuvense speelpleinen: bedankt voor de fijne zomer! 

De laatste week van de zomervakantie zit er bijna op, de speelpleinen sluiten hun deuren na een intense zomer aan speelplezier. Zowel in Heverlee, Kessel-Lo als Wilsele was er een talrijke opkomst aan kinderen en animatoren. 

Wekelijks stonden er 50 tot 70 enthousiaste animatoren klaar om tussen de 350 en 660 kinderen per dag op te vangen en te entertainen. Ook de wijkspeelpleinen in Koksijdewijk (Wilsele) en Vlierbeekveld (Kessel-Lo) waren dit jaar een succes. 

Bedankt aan alle animatoren voor jullie inzet en enthousiasme!

 


Nieuwjaarsreceptie CD&V Leuven

 

Zondag 20 januari 2019 vond de nieuwjaarsreceptie van CD&V Leuven plaats. We mochten veel volk verwelkomen, er waren een lekker hapje en een drankje en minister Koen Geens bracht ons een bezoek. Het jaar werd dus alvast goed ingezet!Vanaf januari 2019 ben ik schepen van Openbare Werken, Restauraties, Jeugd en Burgerzaken. Een uitdaging die ik helemaal zie zitten en wil aangaan met een sterke ploeg. De prioriteiten van het nieuwe stadsbestuur kan je lezen in de visienota.  


Dit jaar was ik op zoek naar een originele nieuwjaarskaart. Ik vroeg aan cartoonist Bram De Baere uit Herent om mijn nieuwjaarskaart te ontwerpen. Ik ken Bram o.a. omdat ik hem vorig jaar (2016) huwde met Nine. En Nine leerde ik eerder al kennen als een heel geëngageerde animator op het speelplein Kessel-Lo. Een heel tof koppel. Bram tekent cartoons voor Knack, Humo en onlangs nog voor MNM. Hij zit ook achter de kaboutertjes van La Chouffe. Een heel talentvolle kerel. 

 

Veel info heb ik Bram niet moeten geven om tot het ontwerp te komen. Hij begreep onmiddellijk de boodschap die er moest inzitten : ik heb veel kunnen realiseren het voorbije jaar, maar er ligt nog werk op de plank voor 2018, het jaar van het grote examen op 14 oktober.

 

In de tekening zitten verwijzingen naar realisaties in mijn bevoegdheden: nieuwe speelterreinen, restauratiewerken Abdij van Park, masterplan Vlierbeek,  Wintertijd, het in gebruik nemen van ruimte voor jeugd met de voormalige stelplaats De Lijn en het stadhuis, de titel jeugdstad van Vlaanderen, erfgoedcampagne, … Aan de 100.000e inwoner heb ik natuurlijk geen verdienste, maar de vernieuwde dienstverlening aan de loketten (meer digitaal afhandelen, op afspraak komen), is vlot geïmplementeerd en wordt gewaardeerd.

 

Mijn echtgenote Annick schrok wel even toen ze de cartoon van mij zag : ‘zo’n grote neus heb  je niet’.  Maar ze was meteen enthousiast. In een nieuwjaarskaart mag zeker ook humor zitten.

 

Dirk Vansina

 Bevoegdheden

BURGERZAKEN

JEUGD

FEESTELIJKHEDEN

TOERISME

MONUMENTEN

KERKBESTUREN
CD&V Leuven

CD&V Nationaal