Dirk Vansina

Fiere schepen in Leuven

3 miljoen euro voor asfalteringswerken

We investeren 3 miljoen euro in het asfalteren van straten op Leuvens grondgebied. We gaan maar liefst 48 verschillende straten opnieuw asfalteren en zetten hiermee een heuse inhaalbeweging in. Van Kessel-lo tot Heverlee, van Wilsele tot Wijgmaal, maar ook in het centrum van Leuven gaan we aan de slag. Momenteel zijn we aan het herasfalteren op de Frans Nackaertsstraat, op het Frans Nackaertsplein en inde Pastoor Eeckelaerslaan. In april zullen we de C. Deberiotstraat en de Sint-Michielstraat van een nieuwasfaltlaag voorzien. Naast asfalteringswerken zijn we momenteel bezig met de totale heraanleg van zowel de Brusselsestraat,de Dekenstraat als de Goudsbloemstraat. Daar investeren we in gescheiden rioleringen, veiligere fiets- envoetpaden en verhogen we de levenskwaliteit van de buurtbewoners door het aanbrengen van meer groen(+ geveltuintjes) in het straatbeeld.

 

 


Stad Leuven legt indrukwekkende geveltuin aan op Vismarkt

De prachtig vergroende Mechelsestraat krijgt de laatste weken van dit jaar nog een opmerkelijke aanvulling. Tegen het hoekgebouw tussen de Mechelsestraat en de Vismarkt legt de stad een geveltuin van maar liefst 250 vierkante meter aan. De aannemer plaatst op dit ogenblik de klimkabels en plantenbakken. Daarmee rondt de stad de grote werkzaamheden aan de Mechelsestraat af.

 

"De voorbije maanden kreeg de Mechelsestraat een grondige vernieuwing en verfraaiing. Er kwam nieuwe riolering en het wegdek werd vervangen door comfortabel begaanbare kasseien”, zegt schepen van openbare werken Dirk Vansina. “De boombakken die verspreid staan over de straat, geven de straat een aangename en rustige uitstraling. We krijgen veel complimenten voor dit knap ontwerp."

 

 

Lees meer ...


Leuven feestelijk verlicht

In Leuven werden de voorbije dagen meer dan 1,5 miljoen lichtjes opgehangen in het centrum en de deelgemeenten. Ze fonkelen aan slingers over straten, in grote en kleine (kerst)bomen, langs wegen en aan verlichtingspalen, stadsgebouwen en monumenten.  De stad doet er alles aan om het deze eindejaarsperiode extra gezellig te maken. Vrijdag 26 november om 19 uur wordt de feestverlichting aangestoken. “Speciaal dit jaar meer en langer”, zegt schepen Dirk Vansina enthousiast.

 

De feestverlichting in Leuven is al een jarenlange traditie. Tijdens de eindejaarsperiode wordt Leuven feestelijk aangekleed en gaan alle lichtjes in de straten aan. Ook het stadskantoor, historisch stadhuis, de Universiteitsbibliotheek en verschillende pleinen worden prachtig verlicht.

 

Meer dan 1,5 miljoen lichtjes zullen de volgende maanden fonkelen in Leuven en deelgemeenten. "Dit jaar geven we de wintersfeer in de stad nog een extra duwtje in de rug", zegt Dirk Vansina, schepen van openbare werken. "Zo plaatsten we bijvoorbeeld een verlichte kerstboom van bijna 6 meter hoog op het Rector De Somerplein. Daardoor baden het hele plein en alle omliggende handelszaken in een gezellige sfeer. Maar de topper blijft natuurlijk de boom op de Grote Markt.”

 

Lees meer ...


Leuven zet nog sterker in op het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering dankzij Europese subsidie 

De gevolgen van klimaatverandering worden de laatste jaren meer en meer voelbaar, ook in Leuven. Stad Leuven werkt al geruime tijd, samen met Leuven 2030, maximaal aan innovatieve oplossingen om de uitstoot in Leuven te verminderen en om te anticiperen op de gevolgen van de klimaatopwarming. Dankzij een nieuw, goedgekeurd project krijgt Leuven nu extra financiële middelen van de Europese Unie voor die laatste, zogenaamde klimaatadaptieve acties. De Spaanse Kroonwijk in Leuven en het woonzorgcentrum Ter Putkapelle in Wilsele werden geselecteerd als pilootlocaties.

 

Het klimaat verandert en droge periodes, hittegolven en wateroverlast volgen elkaar steeds sneller op. De stad houdt hier al rekening mee bij de heraanleg van het openbaar domein. Zo vervangt ze verharding door groenvakken om water beter te laten wegstromen, voegt bomen en struiken toe en legt grachten aan en waterlopen open om voor meer verkoeling te zorgen tijdens hittegolven. Leuven telt ook steeds meer groendaken, geveltuintjes en bloemenweides. Zo vermindert de kwetsbaarheid voor klimaatverandering en wordt de schade beperkt. De stad zet al langer in op integraal waterbeleid. Zo stelde ze met het droogteplan 23 actiepunten voor om kostbaar om te springen met water en zich te wapenen tegen lange periodes van droogte.

 

Hefbomen dankzij LIFE project

Dirk Vansina, schepen van openbare werken: “De stad schakelt nu opnieuw een versnelling hoger. Om de slagkracht van onze klimaatadaptieve acties te vergroten, diende de stad een dossier in bij LIFE, een van de voornaamste financieringsinstrumenten van de Europese Unie voor klimaatactie.” Het project kreeg de naam PACT en staat voor People-driven: Adapting Cities for Tomorrow. Met dit project focust Leuven op op natuur gebaseerde innovaties door integrale samenwerking op verschillende vlakken.

 

Lees meer ...


Drie mobiele skateterreinen voor flexibel skateplezier

Dat skaten al enige tijd populair is, was reeds duidelijk. Tijdens de voorbije lockdownperiodes won de hippe sport echter nog meer populariteit. Het was immers een van de weinige mogelijkheden die jongeren en kinderen hadden om volgens de geldende maatregelen buiten te vertoeven. Stad Leuven speelt opnieuw in op deze trend en plaatst tijdens de zomermaanden maar liefst drie nieuwe, verplaatsbare skateterreinen.

 

Het huidige aanbod aan skateplekken wordt op dit moment al stevig aangepakt met vernieuwingen aan bijvoorbeeld het Albert Dejonghe skateterrein, ’t Fort en de Verbroederingsstraat in Wilsele. Daar komen met deze laatste toevoeging nog eens drie verplaatsbare skateterreinen bij. “We luisteren naar de jongeren en hun wensen”, knikt schepen van jeugd Dirk Vansina. “De beschikbare skateterreinen waren al zo populair dat er niet voldoende plek was voor alle skaters. Nieuwe skateparken aanleggen, neemt heel wat tijd in beslag dus zochten we naar andere alternatieven.” Die alternatieven heeft de stad nu gevonden dankzij de verplaatsbare skateterreinen.

  

Lees meer ...


Extra ondersteuning voor een zorgeloze zomer

Stad Leuven geeft het jeugdwerk een extra boost om veilig en zonder zorgen hun activiteiten te kunnen doen. “Dankzij de extra maatregelen die de stad treft, zullen kinderen en jongeren deze zomer opnieuw volop kunnen genieten van hun vrije tijd.” 

 

Het Leuvense jeugdwerk heeft geen gemakkelijk jaar achter de rug, maar de kampen en vele activiteiten in het vooruitzicht geven hoop. “Met de zomer in zicht kijkt iedereen reikhalzend uit naar de kampen en zomeractiviteiten. Daarom willen we het jeugdwerk ontzorgen van allerlei praktische coronamaatregelen”, aldus schepen van jeugd Dirk Vansina. Die hulp komt er onder de vorm van zowel inhoudelijke, materiële als financiële extra ondersteuning.

 

Lees meer ...


Abdij van Park: abdijhoeve duurzaam gerestaureerd

In Abdij van Park is de abdijhoeve uit 1663 met de tiendenschuur, de koeienstallingen en het melkhuisje helemaal gerestaureerd. Stad Leuven koos er bewust voor om het uitzicht en de eeuwenoude functies van deze gebouwen te behouden en te vertalen naar een hedendaagse invulling rond biologische stadslandbouw en educatie.

“De basis van het restauratieconcept was duurzame herbestemming”, vertelt Dirk Vansina, schepen van restauratie, stad Leuven. “De beste manier om erfgoed te beschermen, is immers het een bestemming geven. We wilden het verleden en het heden met elkaar verbinden en deze utiliteitsgebouwen zoveel mogelijk terug hun oorspronkelijke functie geven. Dat was van bij de start geen evidente keuze. Maar dat we daar vandaag in geslaagd zijn samen met vele partijen en samenwerkingsverbanden, maakt de restauratie van deze abdijhoeve zo uniek. Zo komt er een functionerende koeienstal, een lokaal om de melk te verwerken tot yoghurt en hoeve-ijs, leslokalen voor biologische landbouwers en de hoevewinkel van De Wikke.”

Lees meer ...Salons van stadhuis in ere hersteld 

Sinds april zijn er restaurateurs aan het werk in het prachtige stadhuis van Leuven. Deze keer is het de beurt aan de drie bekende salons van het ‘Achterhuys’. Normaal komen hier wekelijks een aantal trouwlustigen over de vloer. Zij moeten tot na de werken uitwijken naar de Gotische zaal want in de salons worden zowel de muren, vloer, verlichting, als de meubels en de schilderijen gerestaureerd.  

De salons bevinden zich in het ‘Achterhuys’, het oudste deel van het stadhuis dat dateert van de 15e eeuw. Ze deden toen dienst als raadkamers en als ontvangstruimte. Vanaf de 19e eeuw wordt er ook getrouwd in deze salons. Een bezoek van Koning Leopold I en zijn zonen was de aanleiding voor een herinrichting in 1852. 

Lees meer ...


Vaartstraat krijgt nieuwe asfaltlaag

De onderhoudswerken zijn gestart in de Vaartstraat, Vissersstraat, Karel van Lotharingenstraat, Ferdinand Smoldersplein, Halfmaartstraat tussen Vaartstraat en de brug, en de Vital Decosterstraat. “Door de toplaag te vervangen beperken we de schade die weersomstandigheden en verkeersdruk kunnen aanrichten. We vernieuwen ook de riooldeksels. Op lange termijn staat er wel een grondige vernieuwing van de Vaartstraat op het programma, samen met de heraanleg van de Vismarkt. Op dat moment zullen ook de voetpaden en de riolering vernieuwd worden.”

De nieuwe inrichting van de Vismarkt is nog niet gekend. Daarvoor zal de stad een participatietraject met de buurt opstarten. 

Lees meer ...


Jongeren krijgen inspraak in de publieke ruimte

Vijf jongeren van Arktos vzw, een expertisecentrum voor jongeren en kinderen in kwetsbare situaties, gingen onder begeleiding van de jeugddienst en hun jongerenwerker in dialoog met schepen Dirk Vansina. “Kinderen en jongeren hebben recht op vrije tijd en ontspanning, dat staat ook zo beschreven in het Kinderrechtenverdrag. Het is belangrijk dat we als stad de evenwichtsoefening maken tussen hun recht op ontspanning, de coronamaatregelen, het mentaal welzijn van de jongeren en de buurt.” Uit het gesprek kwamen drie grote werkpunten waar schepen Vansina mee zijn schouders onder zal zetten.


Duurzame buitenverlichting voor historisch stadhuis Leuven

Leuven is een stad die rijk is aan monumenten en historische gebouwen. De stad werkte een plan uit om deze pareltjes op een duurzame manier te verlichten. De Grote Markt en de Oude Markt kregen vorig jaar nieuwe ledverlichting die de eigenheid van beide pleinen en belangrijke monumenten in de verf zet. Nu is het de beurt aan het gotische stadhuis. Dirk Vansina, schepen van openbare werken: “Met de nieuwe buitenverlichting van het stadhuis realiseren we een tweede fase in het globale lichtplan om de historische gebouwen uit te rusten met nieuwe duurzame monumentverlichting." 


Ingetogen herdenking V-dag

Vorige zaterdag herdachten we V-dag, het einde van de Tweede Wereldoorlog, ondertussen 76 jaar geleden. De traditionele hulde en bloemenneerlegging bij het herdenkingsmonument op het Martelarenplein verliep net zoals vorig jaar in beperkte delegatie. Schepen Dirk Vansina legde de kransen van de stad Leuven, de KU Leuven en de vaderlandslievende verenigingen neer. Zonder optocht, maar zeker met dezelfde eerbiedwaardigheid als anders. Na de bloemenneerlegging werd de Last Post gespeeld, een eresaluut aan de gesneuvelden.


Historische banken stadspark naar atelier voor opknapbeurt

De komende dagen haalt de stad Leuven de twintig historische banken weg uit het stadspark.  De houten banken met een gietijzeren onderstel zijn aan een grondige opknapbeurt toe. Ze worden tijdelijk vervangen door andere exemplaren. Door de restauratie maakt de stad de banken opnieuw bruikbaar en versterkt ze de erfgoedwaarde van het stadspark. Het is een eerste stap in de geplande totaalrenovatie van het park. “Het park wordt zeer intens gebruikt en is toe aan een grondige opwaardering. De gerestaureerde banken komen zeker terug en krijgen een plaats in dit vernieuwingsontwerp van het stadspark.”


BURn verovert het scherm

Dat de Leuvense jongeren zichzelf en hun werking blijven heruitvinden blijkt uit het nieuwste initiatief van BURn, de urban jongerenwerking binnen de jeugddienst. BURn Leuven, kort voor Breakdance, Urban en Rap in Leuven, richt zich op jongeren met een passie voor woord- en danskunst. In zes unieke afleveringen lichten ze elk van hun vier disciplines uit om andere jongeren warm te maken en te bewijzen dat corona hun werking en passie niet lamlegt. 


Restauratie Handbooghof legt delen 17e-eeuwse brouwerij bloot

In de zomer van 2020 startte stad Leuven met de restauratie van de instabiele stadsomwalling aan het Handbooghof. Dit deel van de eerste stadsomwalling ligt langs het pad dat de Brusselsestraat verbindt met de Brouwersstraat. De restauratie van de muurresten worden archeologisch opgevolgd. Dit levert nu een zeer boeiende én typisch Leuvense vondst op: de nog erg intacte fundamenten van een oude brouwerij. Tegen de stadsmuur trof men structuren aan van een brouwerij ‘de Jonge Sint-Jacob’, waarvan al sprake was in 1663. In 1909 veranderde de naam in ‘De Hopbloem’. Tijdens het graven kwamen twee grote, ronde structuren uit baksteen tevoorschijn. Vermoedelijk werden hierop ketels verwarmd om bier te brouwen.


Babbelbox doet kinderen & jongeren praten over welzijn

Het is voor kinderen en jongeren niet gemakkelijk om over hun mentaal welzijn te praten tijdens corona vanwege het verminderde contact met leeftijdsgenoten. Stad Leuven zet daarom in op een laagdrempelige manier om hen aan te moedigen elkaar te ondersteunen. Daarnaast krijgen de kinderen en jongeren professioneel antwoord op hun vragen via de jeugddienst en welzijnspartners. Elke week reizen er twee Babbelboxen door Leuven: een in de lagere scholen, een in de secundaire scholen. In totaal zijn er vijf secundaire en zeven lagere scholen die de Babbelbox verwelkomen.


Heraanleg Biezenstraat, Sint-Jacobsplein, Sint-Hubertusstraat en Mgr. Van Waeyenberghlaan klaar

Vanaf zaterdag 1 mei zijn alle werken in de Biezenstraat, Sint-Jacobsplein, Sint-Hubertusstraat en Monseigneur Van Waeyenberghlaan voorbij. De straten kregen een nieuwe riolering, nieuwe voet- en fietspaden en een nieuw wegdek. Auto’s en bussen hoeven geen omleiding meer te volgen.“In september 2019 begon de stad met de heraanleg van heel wat straten en pleinen in de Benedenstad. Het was de start van een opwaardering die de Benedenstad nieuwe impulsen geeft”, aldus Dirk Vansina schepen van openbare werken.


Relanceplan voor jeugd ondersteunt jongeren

We willen er als stad zijn voor de jongeren, tijdens en ook na de crisis. De meeste jongeren hebben het voorbije jaar ontzettend hun best gedaan om de regels te volgen en zo mee de risicogroepen te beschermen. We willen hen met onze acties helpen om de coronacrisis zo goed mogelijk door te komen en terug met vertrouwen naar de toekomst te kijken. De stad voorziet in het kader van het relanceplan een extra budget van om en bij de 800.000 euro om jongeren te versterken in hun veerkracht en mentaal welzijn. 


20 jongeren klaar om BAAS te worden

Twintig jonge ondernemers staan ook dit jaar klaar om eigen BAAS te worden en een traject te volgen met begeleiding op maat. Een professionele jury selecteerde uit tachtig deelnemers de twintig winnende ideeën en zal de jonge ondernemers, samen met het BAAS Leuven-team, het komende jaar verder ondersteunen. Bedoeling is dat zij aan het einde van het jaar voldoende ondersteuning kregen om hun concept voor te stellen aan het publiek. “Jonge ondernemers zijn de motoren van innoverende economie. We ondersteunen hen met veel overtuiging om hun prille ideeën uit te laten groeien tot succesvolle ondernemingen”, benadrukt schepen van jeugd Dirk Vansina.


Huttelaan heraangelegd

Vanaf 19 april worden de voetpaden en de rijbaan in de Huttelaan vernieuwd. Er komen extra groenvakken en nieuwe bomen om het verkeer af te remmen. De werken duren tot midden oktober. “Leuven introduceert hier een nieuw profieltype van straat”, aldus Dirk Vansina, schepen van openbare werken. “Recent onderzoek toont aan dat we ook in 2021 de zomer zullen ingaan met een tekort aan grondwater. De reserves zijn twee jaar na elkaar onvoldoende aangevuld. Daarom gaan we de verharde oppervlakte verminderen zodat regenwater op natuurlijke manier in de bodem kan doordringen.”


MIJNLEUVEN op zoek naar jong dj-talent

Op zaterdag 8 mei om wordt het dak van een geheime locatie omgebouwd tot exclusieve dj-booth en zullen drie jonge, Leuvense dj’s er de set van hun leven draaien. Welke muziektalenten er op het dak zullen staan, hangt af van het oordeel van een professionele jury én het brede publiek. “Ondanks de moeilijke tijden is het belangrijk dat we als stad toch de boodschap blijven geven dat er deuren opengaan. Jongeren krijgen zo de unieke kans om op een toplocatie een welverdiend virtueel feestje te draaien,” vertelt een enthousiaste Dirk Vansina.


Naamsestraat krijgt nieuwe asfaltlaag

Vanaf maandag 12 april wordt het asfalt in de Naamsestraat vernieuwd. De werken duren tot 24 april en gebeuren in twee fases. Auto’s, bussen en fietsers volgen een omleiding. “De Naamsestraat is een drukke verkeersroute voor auto’s, bussen, fietsers en voetgangers”, vertelt Dirk Vansina, schepen van openbare werken. “De laatste vernieuwing dateert van 2013 dus een nieuwe laag asfalt drong zich op. Door enkel de toplaag te vervangen, wordt het comfort van de gebruikers aanzienlijk verhoogd maar is de hinder beperkt in tijd.” 


Originele 17e-eeuwse glasramen terug in Abdij van Park

Abdij van Park stelt vanaf 4 mei 2021 haar gerestaureerde binnenruimtes permanent open voor het grote publiek. Voor de allereerste keer zal de collectie van de twintig teruggevonden virtuoze glas-in-loodpanelen uit de 17e eeuw samen te zien zijn in de kloostergangen van Abdij van Park. “Na 200 jaar zijn de panelen weer op de historische plek waar ze voor gemaakt zijn,” zegt schepen van restauraties Dirk Vansina. “De Leuvense meester-glazenier de heer Jan de Caumont maakte tussen 1635 en 1644 in totaal 41 gebrandschilderde glasramen.”


Mo en Dirk in gesprek met jongeren over corona

Eind maart organiseerde MIJNLEUVEN een online coronatalk met burgemeester Mohamed Ridouani en schepen van jeugd Dirk Vansina. Leuvense jongeren konden er hun bezorgdheden rond corona en de maatregelen uiten en kregen meteen een antwoord van het Leuvense beleid. Van vragen over uitgaan en communicatie tot veilig samenkomen in de openbare ruimte en middageten op school, het kreeg allemaal een plek. Met dit initiatief wil de stad vooral het gesprek aangaan met jongeren, duidelijkheid scheppen en luisteren naar wat ze nodig hebben om deze moeilijke periode door te komen. 


Leuvense jongeren laten hun stem horen tegen racisme

Het voorbije jaar werkte een groep Leuvense jongeren van diverse achtergrond uit het Heilig Hart Kessel-Lo, samen met de stad Leuven aan een kortfilm over en tegen racisme en polarisering. Samen met nog acht andere steden stapte de stad Leuven mee in het Europees project LOUD, Local Young Leaders for Inclusion.  "Het is goed dat de Leuvense jongeren hun stem laten horen, dat ze uiting kunnen geven aan hun gevoelens en emoties", licht schepen van jeugd Dirk Vansina toe. "Het thema ‘racisme’ is actueler dan ooit, we moeten actief aan de slag gaan met de persoonlijke ervaringen en verhalen van jongeren en hun stem meenemen in het beleid."


Sint-Agathaplein in Wilsele-Putkapel vernieuwd

Op de plaats van het oude zwembad in Wilsele-Putkapel vind je vanaf nu een volledig nieuw dorpsplein. Het plein werd aangelegd met bijzondere aandacht voor groen en ontharding, rustplekken voor omwonenden en avontuurlijke speelmogelijkheden voor kinderen. “We willen echt dat dit plein opnieuw het kloppend hart van Wilsele wordt”, zegt Dirk Vansina, schepen van openbare werken. “Een plek die de buurt verbindt, waar jong en oud kunnen samenkomen. Het dorpsgevoel overheerst nog steeds in Wilsele en daar hebben we zeker rekening mee gehouden." Er kwam een opvallende luifel met groendak, een nieuwe sorteerstraat en ook de bushalte werd verplaatst.


Verbindingsambassadeurs voor diverser jeugdwerk

De stad Leuven ontvangt een subsidie van 80.000 euro om jongeren met een migratieachtergrond of beperking aan te sporen om lid te worden van een jeugdbeweging. De Vlaamse overheid lanceerde het project ‘Verbindingsambassadeurs in het jeugdwerk’ om werk te maken van meer diversiteit binnen de jeugdbeweging. Verbindingsambassadeurs slaan een brug tussen jeugdverenigingen en doelgroepen die minder makkelijk de weg naar een jeugdvereniging vinden. Dit project wordt uitgerold in heel Vlaanderen. Er werden 19 projecten gekozen in 40 steden en gemeenten. Ook Leuven werd geselecteerd. "Zo kunnen we nog meer inzetten op inclusie binnen het jeugdwerk. We werken er al langer aan, en nu krijgt dit project een extra boost dankzij de subsidie" zegt schepen van jeugd Dirk Vansina.


Plein aan standbeeld Paep Thoon krijgt nieuwe look

Half april starten de werken voor de herinrichting van het pleintje in de Brusselsestraat aan het standbeeld van Paep Thoon. Hiermee pakt de stad een heikel punt voor fietsers aan. Het plein wordt vergroend met enkele grote plantenbakken met zitbanken. 'Zo combineren we zitruimte met meer groen waardoor de kwaliteit van het plein sterk zal verbeteren' zegt schepen van openbare werken Dirk Vansina. De heraanleg is tijdelijk, na de bouw van de Podiumkunstensite zal de volledige Brusselsestraat vernieuwd worden. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken eind mei gedaan.


Vernieuwd skatepark aan Albert Dejongheplein open

Vanaf vandaag kunnen Leuvense skaters zich opnieuw volledig uitleven op het vernieuwde skateterrein op het Albert Dejongheplein in Kessel-Lo. Het terrein werd zo aangepast dat het toegankelijk is voor zelfs de jongste en meest onervaren skaters. De skateterreinen werden veelvuldig bezocht tijdens de voorbije lockdown periodes. Bewegen in de buitenlucht was namelijk zowat de enige optie voor jongeren en kinderen om zich uit te leven. “Skaten was al enorm populair maar kreeg de voorbije maanden nog een boost”, aldus schepen van jeugd Dirk Vansina. “Er staan behalve de opening van het skateterrein aan het Albert Dejongheplein nog heel wat andere skateparken op de planning”, zoals een nieuw skatepark in ’t Fort in Wilsele, mobiele skateparken die door Leuven zullen reizen én een nieuwe pumptrack in het nog aan te leggen Urban Sports Park aan de oude voetbalterreinen in Wilsele.


Kolonel Begaultlaan krijgt een nieuwe asfaltlaag

Op vrijdag 12 maart starten de vernieuwingswerken van de Kolonel Begaultlaan. Het fietspad en de rijbaan krijgen een nieuwe asfaltlaag. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, werkt de aannemer door tijdens het weekend en in twee fases. De werken zullen iets meer dan  twee weken duren. Auto’s en fietsers volgen een omleiding. “Deze werken passen in een programma van asfaltering van Leuvense straten. Jaarlijks investeren we 2,5 miljoen euro in de vernieuwing van asfaltlagen. Dit jaar staan zo’n dertig straten op onze lijst”, aldus schepen van openbare werken Dirk Vansina.


Dag van de Vliegende Kanonniers herdacht met ingetogen bloemenhulde

Vorige zaterdag werd de Dag van de Vliegende Kanonniers gevierd met een beperkte hulde aan het monument aan Sint-Maartensdal. De 'Dag van de Vliegende Kanonniers' is een eerbetoon aan de Rijdende Artillerie, gekazerneerd in Leuven van 1892 tot 1940. Schepen Dirk Vansina en luitenant-kolonel Erik De Muynck, voorzitter van de Koninklijke Verbroedering van de Rijdende Artillerie legden zaterdag bloemenkrans neer aan het kanon en de gedenksteen in Sint-Maartensdal. 


Raamtekeningen van MIJNLEUVEN fleuren scholen op

De voorbije weken toverde MIJNLEUVEN de ramen van enkele Leuvense secundaire scholen om tot ware kunstwerken. Drie jonge artiesten met artistieke roots in Leuven gingen aan de slag met leerlingen uit de deelnemende scholen en zette de scholen letterlijk in de verf. De raamtekeningen kaderen in een breder geheel van acties die inzetten op het welzijn van jongeren tijdens corona. "We willen jongeren een uitlaatklep bieden en hen op die manier versterken en veerkracht geven. We moeten vandaag extra aandacht hebben voor hun welzijn en dat is wat MIJNLEUVEN met deze acties wil bereiken”, verduidelijkt schepen van jeugd Dirk Vansina.


Carte blanche voor jonge kunstenaars in Stelplaats

Stelplaats biedt heel het voorjaar de ramen van haar vijf garagepoorten aan tijdens de expo ‘Stel Tentoon’. De garagepoorten worden een blanco canvas voor kleine en grote kunstenaars. “De expo’s zijn een ideale uitlaatklep voor hun creativiteit. Zo bieden ze de kans om via verschillende kunstvormen hun gevoelens en gedachten naar buiten te brengen en te tonen aan het publiek. De bedoeling was om een aantrekkelijk aanbod te creëren volgens alle geldende maatregelen en dat is gelukt”, zegt een trotse schepen van jeugd Dirk Vansina. 


Herdenking overlijden Koning Albert I

Om het overlijden van Zijne Majesteit Koning Albert I te herdenken, legde schepen Dirk Vansina vandaag, 17 februari, een bloemenkrans van de stad neer aan de herdenkingsplaat in de wandelzaal van het stadhuis en aan het monument in de Dirk Boutslaan. Op dat moment werd ‘The last post’ gespeeld door een klaroenblazer. ‘Het is jammer dat we geen uitgebreide en openbare herdenkingsplechtigheid kunnen organiseren maar de huidige omstandigheden laten dat niet toe. Toch vinden we het belangrijk om deze gebeurtenis te herdenken, in alle sereniteit. 


Praten over corona dankzij kinderboek

Het knotsgekke kinderboek van stad Leuven “De Vier Ussen” is een ideaal aanknopingspunt om met de kinderen te praten over de impact van het coronavirus. “We weten niet hoe lang het coronavirus nog een grote rol zal spelen in het dagelijkse leven van de kinderen. We willen hen op een positieve, tot de verbeelding sprekende en een tikkeltje ondeugende manier een hart onder de riem te steken.” Jeugdwerker Jef Lemmens herschreef de campagne en goot het in boekvorm. Samen met de Leuvense illustrator Phaedra Derhore, grafisch bureau Tripleclick en uitgeverij Pelckmans werd het een kleurrijk en speels geheel.


Philipssite krijgt nieuwe inrichting

Leuven wil het park op de Philipssite opnieuw aanleggen. Eerst komt er een tijdelijke heraanleg die de stad samen met de Leuvenaars zal testen en evalueren. Ondertussen werkt de stad in samenspraak met buurtbewoners en gebruikers een masterplan uit voor de definitieve heraanleg. De stad besloot om alvast te starten met het snoeien, herschikken en rooien van een aantal bomen. "Het park op de Philipssite heeft veel potentieel dat momenteel niet benut wordt" zegt Dirk Vansina, schepen van openbare werken.


Leuven investeert in Urban Sports Park in Wilsele

Urban Sports (BMX, steppen, skaten, bladen en parkour) is erg populair in Leuven. De stad heeft plannen voor de inrichting van een multifunctioneel sport- en vrijetijdspark aan de terreinen van de oude voetbalvelden in de Verbroederingstraat in Wilsele. Het gaat om een tijdelijke inrichting voor enkele jaren. "In Leuven willen we inzetten op een ruim aanbod aan infrastructuur voor vrije tijd en sport, dus zo’n Urban Sports Park is een mooie aanwinst” zegt schepen van jeugd Dirk Vansina. Als alles volgens plan verloopt, wordt het terrein dit jaar nog aangelegd.


Verlenging sfeerverlichting tot 7 maart

Dit jaar zullen Leuvenaars extra lang kunnen genieten, want het stadsbestuur besliste om de sfeerverlichting aan te passen en ze te laten hangen tot 7 maart. Zowel de binnenstad als de deelgemeenten krijgen aangepaste versiering. "Er komen extra cirkels bij die warm en tijdloos ogen. De feestelementen worden weggehaald en vervangen door sfeerelementen die zowel overdag als ’s avonds zorgen voor een warm uitzicht”, licht schepen Vansina toe. “Ook in de deelgemeenten verlengen we de periode en komt er aangepaste verlichting in het straatbeeld.” 


Hoornplein langs boven en onder vernieuwd

Wie langs het Hoornplein komt, heeft het al gezien. De werken aan het plein zijn zo goed als rond. Met het Hogeschoolplein, het Alfons Smetsplein en het Sint-Agathaplein is dit het vierde plein dat het voorbije jaar grondig werd vernieuwd. “Het nieuwe Hoornplein wordt vooral een plek van ontmoeting. Er is rekening gehouden met de noden van de buurt. Een plaats creëren voor ontspanning maar die ook de mogelijkheid biedt om samen te  komen met de hele buurt" legt schepen Vansina uit. “Bovendien krijgen de kinderen hun eigen speelplek.”


Ontharding: in Leuven dringt het door 

Op plekken waar dat kan, breekt stad Leuven de bestrating op om groen aan te planten. Daardoor kan er meer regenwater in de bodem doordringen. Zo houden we de grondwatervoorraad op peil en kunnen we aanhoudende droogteperiodes beter overbruggen. De droge zomers van de laatste jaren hebben iedereen bewust gemaakt dat we moeten ingrijpen als we willen blijven garanderen dat er drinkwater uit de kraan blijft komen. “Op het openbaar domein leveren we al langere tijd extra inspanningen om te ontharden”, vertelt Dirk Vansina.


Ondersteuning jongeren tijdens coronacrisis

Het welzijn van jongeren kreeg de afgelopen maanden een stevige deuk. Corona hakt er bij veel mensen zwaar in, maar zeker ook bij jongeren. Sinds het begin van de coronacrisis zet MIJNLEUVEN, het jongerenlabel van stad Leuven, sterk in op de mentale gezondheid van jongeren. Onder meer door communicatie en sensibilisering voor en door jongeren, en ruimte voor debat wil Leuven haar jongeren ondersteunen. Zo kunnen jongeren elkaar een kaartje sturen als steun en hart onder de riem via de sociale media van MIJNLEUVEN.


Winteraanbod jeugddienst: op verhalenjacht in de stad

Noem ‘wandelen met kinderen’ nooit zomaar een gewone wandeling! De Leuvense jeugddienst werkte een aanbod uit tijdens de kerstvakantie waarbij kinderen en hun ouders als echte verhaaljagers op pad kunnen gaan in hun stad. Daarnaast zijn er ook nog de Vrieskriebelwandelingen waarbij het hele gezin veilig naar buiten kan om op schattenjacht, natuurtocht of yoga-retraite te gaan. “Allemaal samen naar buiten mag even niet, maar wij vinden het belangrijk om toch een kindvriendelijk aanbod aan te bieden dat jong en oud samen kunnen ontdekken in onze mooie stad”, vertelt schepen van jeugd Dirk Vansina.


Graffitiwerk aan de Vaart opent de ogen

Sinds dit weekend is de Vaartkom in Leuven een kunstwerk rijker. De Leuvense graffitiartiesten Mattey, Beireh en Creol maakten het werk in opdracht van collectief Ensemble en brengen er topics zoals Black Lives Matter, discriminatie en racisme mee onder de aandacht. “Als stad vinden we het noodzakelijk en waardvol om jongeren een stem te geven en te

ondersteunen bij het opkomen voor zichzelf en anderen. We kunnen trots zijn op de kracht die het collectief opbrengt om onderwerpen als discriminatie en racisme aan te kaarten en blijvend onder de aandacht te brengen.”


Jonge kandidaat-ondernemers stappen in BAAS-traject

In februari 2021 gaat stad Leuven voor de vierde keer op rij op zoek naar ondernemende jongeren tussen 18 en 28 jaar die hulp zoeken bij het uitwerken van een eigen (business)idee. Van kleine droom tot net opgestart, iedereen kan bij BAAS terecht voor nieuwe inzichten en concrete begeleiding. “Zeker in deze moeilijke tijden is het belangrijk om de ondernemerszin van Leuvense jongeren te stimuleren en ze perspectief te bieden. Het interessante aan BAAS is dat er voor elke jongere een passend traject is”, aldus schepen van jeugd, Dirk Vansina.


#weekvandefriet: street art combineert muzikaal & culinair erfgoed

Gisteren werd onder de brug aan de Vaartkom een nieuw street art kunstwerk aangebracht, een ode aan de friet. 'Week van de Friet’ wordt al meer dan twintig jaar georganiseerd door overheidsinstantie VLAM. Het achterliggende idee van de campagne is de combinatie van muzikaal en culinair erfgoed. Gekende street artists maken een eigen interpretatie van bekende Vlaamse klassiekers (songteksten) en voegen het element frietjes toe. Straatletters verwerkte een ‘verfriette’ quote uit het liedje 'Anne' van Clouseau in hun typische stijl: Frietje, als ik jou zie, ben ik niet meer bij te sturen.


Eco-vriendelijke zitbanken op het Herbert Hooverplein

Deze week werden de langverwachte banken geplaatst op het vernieuwde Herbert Hooverplein. “Dankzij de heraanleg transformeerde het plein al in een aangename, ruime plek in het centrum van de stad met minder verkeer en meer groen”, zegt een tevreden Dirk Vansina, schepen van openbare werken. “De banken zijn de spreekwoordelijke kers op de taart.” Het Herbert Hooverplein kreeg in 2018 een nieuw uitzicht. Het plein werd vergroot tot aan de gevels, met ruimte voor ontmoeting en extra groen. Dankzij de nieuwe zitbanken kunnen Leuvenaars en bezoekers nu nog meer genieten van deze centrale plek. 


1,2 miljoen lichtjes fonkelen in de Leuvense straten

Tijdens de eindejaarsperiode is Leuven feestelijk aangekleed en brandt er kerstverlichting in de straten. Dit jaar is niet zoals alle andere, en iedereen kan wat meer licht en warmte gebruiken. Daarom steekt de stad deze winter de lichtjes een week vroeger aan en roept ze handelaars en inwoners op om mee te zorgen voor extra licht. Vanaf 20 november zullen de lichtjes overal branden: aan het historisch stadhuis, het stadskantoor, de Universiteitsbibliotheek, op de verschillende pleinen en in de Bondgenotenlaan. 


Start heraanleg Bierbeekstraat en Alfred Delaunoislaan

Op maandag 16 november startte de stad met de heraanleg van de Bierbeekstraat en de Alfred Delaunoislaan in Heverlee. Er komt meer groen en meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Beide straten krijgen een nieuwe, gescheiden riolering. De Bierbeekstraat wordt een woonerf: voetgangers en fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan gebruiken en de snelheid is beperkt tot maximum 20 km/uur. 'Een logische keuze', zegt schepen Dirk Vansina, omdat de Bierbeekstraat een belangrijke fietsverbinding is naar het centrum. De Alfred Delaunoislaan, die een stuk breder is dan de Bierbeekstraat, wordt geen woonerf maar krijgt wel bredere stoepen. 


Fietspad en nieuwe bushalte langs de Lüdenscheidsingel 

Het fietspad langs de Lüdenscheidsingel in Leuven werd op dinsdag 10 november ingefietst. Het totaalproject omvat, naast de cruciale 1,2 kilometer lange fietsverbinding tussen het Engels Plein en de Mechelsepoort, ook veilige en comfortabele voorzieningen voor de voetgangers en de klanten van De Lijn. Het is een mooie samenwerking tussen het Agentschap Wegen en Verkeer, dat in totaal 3,6 miljoen investeerde in het fietspad, de nieuwe bushalte en duurzaam groen, en de stad Leuven, die 175.000 euro investeerde in de voetgangersbrug, de LED-verlichting en een pleintje met fietsbeugels. 


Ontharding en vergroening staan centraal op vernieuwde Alfons Smetsplein

Het Alfons Smetsplein wordt vooral gebruikt als verbinding tussen de Tiensestraat, het Pauscollege, de Pieter De Someraula en het stadspark. Het Leuvense stadsbestuur wilde deze omgeving transformeren tot een groen en aangename plek. Behalve meer beplanting zijn er nu ook zitbanken en aangepaste verlichting. ‘Het plein werd maar liefst 30% onthard', zegt schepen van openbare werken Dirk Vansina trots. Het is een mooi voorbeeld van een klimaatrobuuste verblijfsruimte midden in het centrum.


Leuven investeert in waterkwaliteit en efficiënt rioolbeheer

Gisteren (woensdag 4/11) werd een Pano-reportage uitgezonden over de rioleringen in Vlaanderen. Daaruit blijkt dat er in Vlaanderen nog zo’n 400.000 woningen niet zijn aangesloten op een riolering. In Leuven is dat een ander verhaal, de stad investeert al langer in een efficiënt rioolbeheer. 'In Leuven zijn al 96 % van de woningen aangesloten op de riolering en wordt 94% van het afvalwater gezuiverd' weet schepen van openbare werken Dirk Vansina. Het stadsbestuur investeert jaarlijks zo’n 17 miljoen euro in het openbaar domein om de waterkwaliteit te garanderen. 


Stad zet in op verrijking van het Leuvense nachtleven 

De coronacrisis legt meer dan ooit bloot hoe belangrijk het nachtleven is voor jonge mensen. Het is voor velen een noodzakelijke uitlaatklep die nu volledig wegvalt. De stad gaat samen met Nachtplan en Miss Miyagi op zoek naar de juiste infrastructuur op de juiste locatie. 'Het is een complexe opgave' zegt schepen van jeugd Dirk Vansina. 'We willen geen polyvalente fuifzaal maar een echte nachtclub met een eigen identiteit', laat dat duidelijk zijn. Via een online platform kunnen Leuvenaars zelf potentiële plekken aanduiden en mee nadenken. Want we doen dit samen: beleid, middenveld én jeugd!


Abdij van Park krijgt kantoorruimte in Provisorenhuis

Het provisorenhuis van Abdij van Park is, na de Mariapoort en de Sint-Janspoort, het derde poortgebouw dat toegang verleende tot de meest privatieve gedeelten van de abdij. Het gebouw biedt vanaf vandaag tijdelijk onderdak aan de paters en zal nadien verhuurd worden als kantoorruimte.'Er zijn heel wat werken uitgevoerd', zegt schepen van restauraties Dirk Vansina. 'De grote uitdaging bij restauraties is duurzaamheid combineren met behoud van erfgoed.' In de parkabdij werden eerder al grenzen verlegd om deze elementen succesvol te combineren. 


Investeringen in openbare werken op kruissnelheid

CD&V Leuven had in hun verkiezingsprogramma beloofd dat om werk te maken van een versnelde heraanleg van het openbaar domein. In het tweede jaar van deze legislatuur begint de inspanning duidelijk zichtbaar te worden. N-VA gaf kritiek. We zouden veel beloven maar slechts een fractie van ons investeringsbudget benutten, nl. 25%. Schepen van openbare werken Dirk Vansina: ‘het is mij nog steeds onduidelijk hoe

ze die berekening gemaakt hebben’. Het jaarbudget voor investeringen in straten, pleinen, fiets- en voetpaden bedraagt 19 miljoen euro. In september was daar 11 miljoen van besteed, of 60%. Er wordt nog hard gewerkt op verschillende plaatsen. 


Alternatieve Dag van de Jeugdbeweging

Op vrijdag 23 oktober staat overal in Vlaanderen staat de jeugdbeweging centraal. Ook stad Leuven laat deze hoogdag niet voorbij gaan en bedankt de jeugdbewegingen voor hun heldendaden. Omdat een groot feest dit jaar niet kan, zullen op vrijdag 23 oktober de vlaggen van verschillende jeugdbewegingen wapperen aan het stadhuis. Schepen van Jeugd Dirk Vansina: “Met deze symbolische daad geven we het Leuvens Jeugdwerk een in het oog springende ereplaats in het centrum van onze stad, een plaats die ze echt verdienen!"


Leuvense jongeren vergroenen Damiaanplein

Nog tot 30 oktober kan je tot rust komen in een groene oase op het Damiaanplein. Vijf Leuvense jongeren werkten samen met MIJNLEUVEN aan de organisatie van een nieuw initiatief: Green Space, dat zich focust op stadsvergroening. Schepen van jeugd, Dirk Vansina, is alvast erg lovend over het project. “Jongeren plek geven om initiatieven op te zetten die niet alleen de stad maar ook andere jongeren verrijken, is iets waar we bewust blijven op inzetten. Ook tijdens corona". Daarnaast willen we met dit initiatief jongeren ook klimaatbewuster maken.


Nieuw busnetwerk in Leuven vanaf 2022

Het stadsbestuur en de betrokken mobiliteitspartners (De Lijn, Agentschap Wegen & Verkeer, NMBS…) stelden samen het toekomstige busnetwerk voor Leuven voor. Dat is een onderdeel van het regionaal vervoerplan. De grote krachtlijnen? Minder bussen door het centrum, latere bediening ’s avonds, beter aanbod voor het Wetenschapspark Arenberg, Research Haasrode en UCLL, Sint-Maartensdal en de Vaartkom. Het nieuwe plan beoogt 17% meer busreizigers en zal vanaf 1 januari 2022 ingaan. 


Benjamin Dalle op bezoek bij 't Lampeke

Op maandag 14 september kwam Vlaams minister van jeugd Benjamin Dalle op werkbezoek om kennis te maken met Kinderwerking Fabota (Buurtwerk 't Lampeke vzw) en Jongerenwerking Den Tube.We hadden een gesprek over het belang van integraal jeugdwerk op lokaal niveau, en over het

thema maatschappelijke kwetsbaarheid in corona-tijden. Samen kregen we een interessante rondleiding van de buurtwerkers en coördinatoren. Een geslaagde ontmoeting om het jeugdwelzijnsbeleid in Leuven onder de aandacht te brengen.


Intense zomer voor de jeugddienst

De jeugddienst blikt terug op een intense periode vol spelplezier. “Ik ben blij dat alle activiteiten, dankzij de extra inspanningen om alles veilig te laten verlopen, konden plaatsvinden zoals gepland”, klinkt het bij een tevreden schepen van jeugd Dirk Vansina. Het was een hele uitdaging om de speelpleinen coronaveilig te organiseren. Op korte tijd werden er nieuwe werkwijzen op poten gezet zodat de nodige veiligheidsmaatregelen gerespecteerd konden worden. 


Start restauratie Handbooghof

In de twaalfde eeuw werd de eerste stadsomwalling rond Leuven gebouwd. “Op enkele plekken in Leuven zijn nog delen van deze stadsmuur zichtbaar, wat hoogst uitzonderlijk is”, aldus schepen van restauraties Dirk Vansina. “We willen dit stukje Leuvense geschiedenis terug zichtbaar en leesbaar maken. Nu is het de beurt aan het Handbooghof, een parkje met een wandel- en fietspad dat de Brusselsestraat en de Brouwersstraat met elkaar verbindt. Langs het pad is de oude stadsomwalling nog zichtbaar over een lengte van 160 meter. Je kan zelfs nog de oorspronkelijke schietgaten herkennen." 


De nieuwe look van het Hogeschoolplein

De nieuwe look van het Hogeschoolplein is klaar. In afwachting van een volledige heraanleg kreeg het Leuvense Hogeschoolplein een grondige opfrisbeurt. Er is nu ruimte voor spel en ontspanning tussen de vele houten zitmuurtjes.  Een groep speelpleinkinderen kwam vandaag langs om de nieuwe inrichting uit te testen. Bij de heraanleg werd uitgegaan van het belangrijke historische karakter. Het tijdelijke ontwerp wil de pleinfunctie accentueren en de rijke geschiedenis van het plein doen herleven. Het plein is een stuk groener nu het grasveld is uitgebreid tot aan de straat.  


Opening Parkwegbrug in Heverlee

Infrabel en het Leuvense stadsbestuur hebben vandaag de gloednieuwe Parkwegbrug in Heverlee officieel ingefietst. Dankzij deze nieuwe lokale infrastructuur voor fietsers en voetgangers over het spoor, zijn de Abdij van Park en de Philipssite opnieuw vlot met elkaar verbonden. De brug is een belangrijk element in een veilige fietsroute tussen de stad Leuven met de fietsspiraal, Kessel-Lo met de Martelarenlaan en de fietstunnel en Heverlee. Toen de brug in 2016 afgesloten werd, was het voor velen ‘slikken’. Scholieren, buurtbewoners, bezoekers van de parkabdij, fietsende werknemers en UCLL-studenten moesten een heel stuk omrijden.


Rioolwateranalyse voor opsporing coronavirus

De stad Leuven werkt mee aan een proefproject van KULeuven (Prof. Jef Arnout, Biomedische wetenschappen, Lore Fondu, Aardwetenschappen en het Rega-instituut) om het coronavirus te detecteren in het rioolwater. Onderzoek heeft aangetoond dat een derde van de besmette personen viruspartikels uitscheiden via de ontlasting. De aanwezigheid van corona kan in rioolwater al vastgesteld worden vooraleer personen de symptomen van de ziekte vertonen. In 5 rioolwaterputten van Leuvense wijken worden dagelijks automatisch stalen genomen die in het Rega-instituut worden onderzocht op corona. Met dit proefproject wil men de methode verfijnen om via rioolwater zeer snel besmettingen vast te stellen en nagaan of het aantal besmettingen in een wijk toeneemt. Op die manier kan men heel snel corona-haarden ontdekken en maatregelen treffen. Dirk Vansina, schepen Openbare Werken: “Deze samenwerking is een mooi voorbeeld van de tandem stad Leuven – KULeuven. Als we door onze medewerking het wetenschappelijk corona-onderzoek kunnen vooruithelpen, doen we dat met veel enthousiasme.”


Kleurrijke street-art in park Heuvelhof

Vanaf 15 augustus kan je een nieuw kunstwerk bewonderen in park Heuvelhof in Kessel-Lo. In samenwerking met MIJNLEUVEN liet de Leuvense illustrator Luis-Manuel Lambrechts de afgelopen weken zijn creativiteit los op een 50 meter lange muur in het park, als bedanking aan de trouwe bezoekers van het park.Schepen van jeugd Dirk Vansina: “We geven steeds meer Leuvense street-art artiesten de kans om hun talenten op een creatieve manier te tonen in de stad.'


Drie mobiele speelcontainers voor Leuvense kinderen

"Deze week kwamen drie nieuwe speelcontainers aan in Leuven. Ze zijn mobiel inzetbaar op verschillende locaties in de stad en bieden de mogelijkheid om een tijdelijke speelplek te creëren.  ‘Zo kunnen kinderen in afwachting van de realisatie van een volledig nieuwe speeltuin toch fijn buitenspelen in hun buurt.’ Op De Bruul staat het grootste exemplaar van de drie, de twee compactere modellen vind je terug op het Blauwputplein en in de Speltstraat in Wilsele.


Afvalwater gezuiverd dankzij IBA

In Wilsele-Putkapel zijn de installatiewerken van de Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA’s) afgerond voor de woningen in de Berghoekstraat en Ristweg en de jeugdlokalen van de Damiaanscouts. “De stad Leuven neemt haar verantwoordelijkheid op en geeft eigenaars van een huis in een straat zonder riolering, zo’n 70 woningen, de kans om in te stappen in een gezamenlijk traject van de stad om een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA) te plaatsen."


Vlaamse feestdag met alternatief programma

Zoals elk jaar viert de stad Leuven de Vlaamse feestdag op gepaste wijze. ‘Aangezien dit nu niet kan met een volksreceptie en een academische zitting, hebben we een alternatief programma uitgewerkt’, licht schepen Dirk Vansina toe. Met een beiaardconcert en de jaarlijkse zomerzoektocht willen we het vakantiegevoel in eigen stad aanwakkeren. De wandelzoektocht is een gesmaakte formule. Jaarlijks nemen enkele honderden Leuvenaars deel. Op zaterdag 11 juli om 15 uur speelt Luc Rombouts bekende Vlaamse nummers op de beiaard  in de Universiteitsbibliotheek.


Zone 30 Weggevoerdenstraat

De stad Leuven wil de verkeersveiligheid voor fietsers en bewoners verhogen in de Weggevoerdenstraat in Wilsele en de zijstraten. Met enkele ingrepen moeten de straten in deze buurt veiliger en aangenamer worden. Vanaf 1 juli 2020 geldt een zone 30 in alle zijstraten van de Weggevoerdenstraat. In de Weggevoerdenstraat zelf en in de zijstraten geldt er vanaf dan ook een verbod voor voertuigen langer dan 10 meter. Later legt de stad ook fietssuggestiestroken aan in de Weggevoerdenstraat.


Steunmaatregelen voor Leuvense jeugdverenigingen

Na maanden bang afwachten en hopen kunnen vele kinderen en jongeren binnenkort toch op kamp vertrekken. Om dit op een veilige manier te doen, werkten het stadsbestuur en MIJNLEUVEN een aantal maatregelen uit in het kader van het Leuvens Steunplan. Ook richt de stad een coronafonds van 100.000 euro op waar jeugdvereningen een beroep op kunnen doen. We stelden voor elke bubbel een gratis hygiënepakket samen”, vertelt Dirk Vansina, schepen van jeugd. 


Leuven stelt droogteplan op

Al enkele jaren op rij wisselen lange droge periodes en felle piekbuien elkaar af. Doordat de bodem in Vlaanderen in grote mate verhard is, kan het regenwater niet insijpelen. Dat leidt enerzijds tot verdroging en anderzijds tot lokale wateroverlast. De stad Leuven heeft de voorbije weken een droogteplan opgesteld. Dit plan bevat 23 actiepunten om de stad te wapenen tegen lange periodes van droogte en kostbaar om te springen met water.“De stad heeft de ambitie om nog een versnelling hoger te schakelen”, aldus Dirk Vansina, schepen van openbare werken.


Digitale parkeerkaart tijdens wegenwerken in Leuven

Tijdens wegenwerken zijn garages en opritten vaak tijdelijk onbereikbaar. Om deze hinder te beperken voor de buurtbewoners maken, is het voor hen nu mogelijk om een digitale parkeerkaart aan te vragen. Voorwaarde is dat de oprit of de eigen of gehuurde garage gedurende minstens 1 week onbereikbaar is. “We krijgen vaak de vraag naar een alternatief voor hun onbereikbare parkeerplaats”, zegt schepen van openbare werken Dirk Vansina. Daarom hebben we een reglement uitgewerkt dat het toelaat om een digitale parkeerkaart aan te vragen die de mogelijkheid biedt om op een andere plek te parkeren in de stad.


Deel je idee over heraanleg Martelarenplein

Het Martelarenplein is één van de drukste pleinen in Leuven en voor velen ‘de hoofdtoegang’ tot de stad. Het bestaat al sinds 1837 en heeft verschillende gedaanteverwisselingen ondergaan. In 2001 kreeg het plein zijn huidige vorm. De voorbije jaren hebben slijtage en werken, zoals de stationsrestauratie en de bouw van de ondergrondse fietsenparking, het plein beschadigd. De stad kiest nu voor een grondige heraanleg. 


Leuvens Steunplan met meer dan 100 maatregelen

Begin maart brak het coronavirus uit in België, en ook in Leuven was onmiddellijk duidelijk dat dit een crisis zonder voorgaande zou worden. De maatregelen die de federale overheid nam om het virus in te dijken, raakten verschillende sectoren zwaar. De voorbije maanden trof Leuven al een 70-tal maatregelen om de Leuvenaars, doelgroepen en sectoren tijdens de crisis bij te staan. Het stadsbestuur stelt nu een steunplan voor met meer dan 100 nieuwe maatregelen op korte en middellange termijn.


Vanaf januari 2019 ben ik schepen van Openbare Werken, Restauraties, Jeugd en Burgerzaken. Een uitdaging die ik helemaal zie zitten en wil aangaan met een sterke ploeg. De prioriteiten van het nieuwe stadsbestuur kan je lezen in de visienota.  CD&V Leuven

CD&V Nationaal