Dirk Vansina

schepen in Leuven

Jeugd krijgt ruimte in voormalige stelplaats van De Lijn

 

De vraag van jongeren naar een overdekte ruimte waar ze terecht kunnen, leeft al lang. Het was één van de eerste adviezen van Kabinet J, de jongerenadviesraad.
En ook vorig jaar, bij de viering van 5 jaar mijnLeuven, pleitten de jongeren nog eens vurig voor vrije en betaalbare jeugdruimte. De vraag kon niet onbeantwoord blijven en daarom werd heel intens op zoek gegaan naar een geschikte ruimte. Stadhuis was al een eerste antwoord.

“Na een lange zoektocht kwam de voormalige stelplaats van De Lijn in het vizier. Die stond sinds juni 2016 leeg. Dat we nu een schitterende, grote plek kunnen aanbieden aan de Leuvense jeugd, maakt me heel trots,” aldus schepen van jeugd Dirk Vansina. 
 
Lees meer ...


Prikkelarme dag op de kermis

 

Op maandag 18 september zal het even wat stiller zijn op de Septemberkermis. Tussen 16 en 20 uur wordt het geluid begrensd tot 50dB (achtergrondmuziek) en de stroboscopen gaan uit. Felle lichten worden gedimd en de microfoons zullen voor één avond zwijgen, tenzij om de start van een attractie aan te kondigen. Want kermis moet een feest zijn voor iedereen. 

 De overvloed aan licht en geluid die voor de meesten bij het hele kermisgebeuren hoort, is voor anderen een heuse kwelling. Daarom organiseert de stad een prikkelarme kermisdag. " Zo kunnen ook personen die moeite hebben om deze input te filteren of het graag wat rustiger hebben, genieten van een leuke kermisavond", aldus schepen van feestelijkheden Dirk Vansina.  


Kerkenbeleidsplan voor Leuven goedgekeurd

 

Na het Centraal kerkbestuur en het Aartsbisdom Mechelen-Brussel heeft ook de gemeenteraad van Leuven (28 augustus) het Kerkenbeleidsplan voor Leuven goedgekeurd.
Het plan wordt nu overgemaakt aan het Agentschap Onroerend Erfgoed. 30 september is de uiterste datum om het plan in te dienen. Een goedgekeurd Kerkenbeleidsplan indienen voor 30 september is noodzakelijk om de verhoogde restauratiepremie te kunnen ontvangen voor monumentale kerken.

Lees verder ...

 


Bezoek de ijskelder tijdens Open Monumentendag op 10 september


Bevoegdheden

BURGERZAKEN

JEUGD

FEESTELIJKHEDEN

TOERISME

MONUMENTEN

KERKBESTUREN
CD&V Leuven

CD&V Nationaal