Dirk Vansina

schepen in Leuven

Leuvenaars vertellen over hun stad

 

100 Leuvenaars vertellen over hun stad en tonen deze telkens

op een andere manier aan de buitenwereld. The Leuven Hundreds geven Leuven een gezicht. De interviews leren ons hoe zij naar de stad kijken, en ook wat er beter kan. Dat er wat meer durf mag getoond worden, meer out-of-the-box denken en bottom-up initiatieven. Maar vooral dat zij Leuven een warm hart toedragen. Door dit uniek stadsportret brengen we die dynamiek naar buiten. 

 

Lees alle interviews in ‘The Word Magazine’

 


Actie 'Vollenbak voor Leuven'

 

Onder het motto ‘Vollenbak voor Leuven’ trokken mandatarissen en leden van CD&V Leuven afgelopen zomer de boer op met een bakfiets vol vragen. In Leuven Centrum en alle deelgemeenten knoopten ze persoonlijke gesprekken met de inwoners aan. Zo vergaarden ze meer dan 600 antwoorden op deze vragenlijsten. De enquête was telkens op maat van de deelgemeente opgesteld. De niet-suggestieve en open vragen leverden eerlijke antwoorden op. De analyse ervan resulteerde in vijf kernthema’s die CD&V Leuven zal meenemen in het verkiezingsprogramma. Maar de hoofdconclusie is wel dat de Leuvenaar best tevreden is met zijn stad.  Lees meer ...


Leuven lanceert Erfgoedcampagne

 

Iedereen kent de grote monumenten van Leuven zoals het stadhuis, het Groot Begijnhof,   de Sint-Pieterskerk, … Maar erfgoed beperkt zich niet tot de klassieke monumenten.

Dirk Vansina, schepen monumentenzorg : “We willen de Leuvenaars ook gevoelig maken voor het vele waardevolle (maar niet als monument beschermde) erfgoed. Het komt voor in onze dagelijkse omgeving en we merken het vaak niet eens op. De Leuvenaars dit erfgoed leren kennen, is het doel van onze campagne die we opstarten

 
Lees meer ...


Jeugd krijgt ruimte in voormalige stelplaats van De Lijn

 

De vraag van jongeren naar een overdekte ruimte waar ze terecht kunnen, leeft al lang. Het was één van de eerste adviezen van Kabinet J, de jongerenadviesraad.
En ook vorig jaar, bij de viering van 5 jaar mijnLeuven, pleitten de jongeren nog eens vurig voor vrije en betaalbare jeugdruimte. De vraag kon niet onbeantwoord blijven en daarom werd heel intens op zoek gegaan naar een geschikte ruimte. Stadhuis was al een eerste antwoord.

“Na een lange zoektocht kwam de voormalige stelplaats van De Lijn in het vizier. Die stond sinds juni 2016 leeg. Dat we nu een schitterende, grote plek kunnen aanbieden aan de Leuvense jeugd, maakt me heel trots,” aldus schepen van jeugd Dirk Vansina. 
 
Lees meer ...


Bevoegdheden

BURGERZAKEN

JEUGD

FEESTELIJKHEDEN

TOERISME

MONUMENTEN

KERKBESTUREN
CD&V Leuven

CD&V Nationaal