Vernieuwingswerken Vaartkomoevers gaan vooruit


De herinrichting van de Vaartkomoevers maakt gestage vorderingen. Aan het begin van de Vaartkom worden de eerste contouren van de watertuin zichtbaar. Daarnaast zijn de aanlegsteigers met behulp van een imposante kraan met succes verplaatst. Ondertussen is de aanleg van de promenade aan de noordoever ook van start gegaan en worden de rijbaan en de voet- en fietspaden aan de Havenkant vernieuwd.

“Je ziet stilaan het ontwerp van de watertuin tot leven komen,” zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “Aan de stalen buispalen zie je heel goed waar het houten platform op het water zal komen. Hier aan de historische Vaartkom realiseren we een nieuwe Leuvense ontmoetingsplek voor buurtbewoners en bezoekers, vlak aan het water en omgeven door groen. Het verbindende karakter van de wandelpontons over de vaart, de autoluwe en vergroende zitplekken geven rust en ruimte. Midden in de stad met respect voor het industriële karakter van de Vaartkom, wordt deze buurt een schitterende plek voor onze inwoners en bezoekers om te genieten van de kwalitatieve publieke ruimte die uitnodigt tot verpozen en genieten.” 

 

De werkzaamheden aan het water verlopen tot nu toe zoals gepland en worden gefaseerd uitgevoerd. De watertuin werd in de voorbereidende fase eerst opgehoogd met grond. Om de stabiliteit van de bestaande kademuur en oever te garanderen heeft de aannemer een tijdelijke buffer met betonklinkers dwars over de Vaart geplaatst. Deze buffer zal weggenomen worden tijdens de definitieve afwerking van de watertuin en oever. Daarna zal de watertuin drooggepompt worden om er onderwaterstructuren te kunnen plaatsen.

 

Groene boulevard en houten wandeldek

Tegelijk zijn aan de noordoever de werken gestart voor de aanleg van een wandelpromenade. Het beton van de straat en het voetpad wordt opgebroken om plaats te maken voor groeninrichting. “Dit wordt een groene wandelboulevard met rustpunten over de hele lengte van de Vaartkom, met zitbanken langs het water en een variatie aan planten en bomen,” licht Dirk Vansina, schepen van openbare werken, toe. “Daarnaast voorzien we voor fietsers en hulpdiensten een brede strook van vier meter. Zoals afgesproken met de handelaars komt er op de noordoever ruimte voor terrassen en zullen leveranciers hier hun goederen kunnen laden en lossen.” 

Aan de Havenkant krijgen de rijbaan en de voet- en fietspaden een vernieuwing. “Op het niveau van het water komt er, in het gedeelte tussen de Vaartstraat en de bruggen, een afgescheiden houten wandeldek. Een eyecatcher én een heerlijke plek om te komen wandelen en genieten van het water. Daarvoor zal de aannemer met een kleine machine palen plaatsen”, aldus schepen Vansina.

 

Najaar en verder

De volgende grote fase omvat de heraanleg aan de Staart van de Vaart, in de bocht aan de Marie Thumas-Durieuxbrug. Daar komt een groene heuvel die de drukte van de Ludenscheidsingel en het Engels Plein afschermt. Aan de waterkant vormen kleinere en meer intieme plekken op verschillende hoogtes een informele tribune. Het wordt een groene oase aan de waterkant.

 

Het einde van de werken is voorzien in het voorjaar van 2025.