Samen aan de slag

Een 8- tot 88-jarige stad, dat moet Leuven zijn. In die functionele stad voelen zowel een kind van 8 als een senior van 88 zich thuis en geborgen. Zijn straten veilig om te leren fietsen, zijn er in ieders omgeving voldoende speel- en leerplekken en bieden we ruimte voor ontmoeting, tussen alle leeftijden.

 

Die stad maken we in de eerste plaats waar vanuit de buurten, vanuit Leuvense straten en wijken die we met de juiste accenten heraanleggen. Van de Spaanse Kroon tot de Dekenstraat, van de Constantin Meunierstraat tot het Pakenhof en de vele die nog volgen: we maken deze buurten verkeersveiliger, groener en socialer. Daarvoor leggen we ons oor te luister bij de burger, die zijn leefomgeving als de beste kent. We maken Leuven stap voor stap veiliger en aangenamer om in te wonen, op maat van hoe mensen dat wensen.

 

(lees verder onder de afbeelding)

 

Tegelijk moet onze stad nabijheid bieden, toegankelijk zijn, een plek waar je op je gemak bent. Het is een Leuven dat de nabijheid biedt van zaken en dingen die mensen nodig hebben en belangrijk vinden. Denk aan de nabijheid van bankautomaten, fietspaden, toiletten of voldoende zitbanken voor oudere mensen. Maar ook aan voldoende gemeenschapslokalen en sportinfrastructuur, nog meer dan we vandaag al aanbieden. Of aan de nodige voorzieningen voor mensen met een beperking.

We willen dat iedereen zich veilig en onbevangen vrij kan voelen in onze stad. Dat het een plek kan zijn waar 8- tot 88-jarigen, én jonger én ouder, hun dromen kunnen najagen en hun talenten kunnen ontwikkelen. Dat garanderen we via het juiste veiligheidskader, zowel naar persoonlijke veiligheid toe, als gezondheid en toegang tot gezondheidszorg, als naar digitale veiligheid of veilige infrastructuur.

 

Leuven is een stad van ideeën, die we zoveel mogelijk moeten grijpen, of die ideeën nu uit een kindermond of van een levenswijs iemand komen. Samen maken we de stad, daar ben ik op zijn Leuvens van overtuigd.