Leuven opent sterrenregister voor stilgeboren kindjes


Vanaf nu kunnen ouders die hun kindje verliezen in de eerste 140 dagen van de zwangerschap het symbolisch laten erkennen in een sterrenregister bij stad Leuven. Zo wil de stad het bestaan van hun kindjes en hun verdriet en verlies erkennen. Het register is een waardevolle aanvulling op de sterrenweide op de Leuvense Stadsbegraafplaats, waar alle stilgeboren kindjes een rustplek kunnen krijgen. Ouders Annemie en Chris kwamen vandaag, op 8 april, als eerste ouders hun zoontjes Jonas en Mattias inschrijven in het Leuvense sterrenregister.

“Wanneer ouders veel te vroeg afscheid moeten nemen van hun kindje versterkt een gebrek aan erkenning het verdriet”, legt schepen van zorg en begraafplaatsen Bieke Verlinden uit. “Als stad beseffen wij dat wij hier op administratief vlak een groot verschil kunnen maken, en dat willen we dan ook doen.”

 

Tot nu toe konden ouders die hun kindje verloren na minder dan 140 dagen zwangerschap wettelijk geen aangifte doen en kreeg het kindje officieel geen naam.

 

“Een kindje verliezen, ook vroeg in de zwangerschap, is het pijnlijkste wat ouders kunnen doormaken. Daarom openen we dit sterrenregister voor stilgeboren kinderen. Zo krijgen het sterrenkindje en de ouders de erkenning die ze verdienen”, zegt schepen van burgerzaken Dirk Vansina. “Zolang een kind niet is opgenomen in het geboorteregister, bestaat het strikt genomen niet voor de wet. Dat is voor de families bijzonder pijnlijk. Het is niet omdat een baby’tje nog niet oud genoeg is volgens de wettelijke termijn, dat het niet bestaat voor ouders en families en dat zij geen verdriet hebben.”

 

Symbolisch maar belangrijk

Het nieuwe Leuvense sterrenregister en bijhorende attest geven ouders de kans om hun kindje symbolisch te laten registreren en erkennen bij de stad Leuven, ongeacht de duur van de zwangerschap. Ook ouders die hun kindje in het verleden verloren, kunnen het nog laten registreren.

 

Schepen Vansina: “We geven ouders van sterrenkindjes alle ruimte en vrijheid. De
aangifte is niet verplicht en heeft geen

 

juridische functie maar wel een grote symbolische, en het biedt een belangrijke steun voor ouders die zo’n verlies meemaken.”

 

Annemie en Chris, ouders van sterrenkindjes Jonas en Mattias, kwamen op maandag 8 april langs op het Stadskantoor om als eerste ouders hun zoontjes te laten registeren in het sterrenregister.

 

"Dit moment is voor ons zo mooi en waardevol, want eindelijk, na 33 jaar, krijgen onze sterrenkindjes de (h)erkenning die ze verdienen", vertellen de sterrenouders.

 

Toen de zoontjes van Chris en Annemie in 1991 stil geboren werden in het UZ Leuven, na 24 weken zwangerschap, bleven ze achter met pijn en verdriet. Hun zoontjes werden in stilte begraven, zonder enig document dat hun ouderschap bevestigde.

 

"Onze zoontjes werden doodgezwegen. Hoewel ze al volledig gevormd en volmaakt waren, bestonden ze enkel in ons hart. Het verlies was enorm zwaar, maar dat ze aanzien werden als ‘niet bestaand’ was nog veel moeilijker om dragen. Na meer dan 30 jaar rouwen, krijgen we eindelijk erkenning! Vanaf nu staan hun namen geschreven, waardoor ze niet langer onzichtbaar zijn voor onze samenleving. Daar zijn we enorm dankbaar voor. We zijn trots dat we hun namen mogen aangeven in Leuven, de stad waarmee ze altijd verbonden zullen zijn, omdat ze hier samen met zoveel andere sterrenkindjes rusten op de sterretjesweide. Want ze tellen mee: onze jongetjes en alle andere kleintjes die niet de kans kregen om te leven."

Rouwproces

Leuven draagt zo haar steentje bij aan het rouwproces van sterrenouders. “We willen op zoveel mogelijk manieren ouders die een kindje verliezen ondersteunen en erkennen in hun verlies. Zo legden we de allereerste sterretjesweide van Europa aan op de Stadsbegraafplaats, waar stilgeboren kindjes rusten. We organiseren ook elk jaar een nocturne op Wereldlichtjesdag. En verder hebben we verschillende warme initiatieven zoals plukweides met troostbloemen of trooststoelen om rustig aan een grafje te kunnen zitten. We willen op tastbare manieren kindjes die we moeten missen herdenken en hun ouders troost bieden bij dit grote verlies”, zegt schepen Bieke Verlinden. “Het openen van een sterrenregister is daarin een betekenisvolle stap.”

 

“In die moeilijke periode kan het veel betekenen voor de ouders om het gemis en de erkenning van hun kindje tastbaar te maken in het register. Zo bevestigen we niet enkel voor de ouders, maar ook voor de buitenwereld: je kindje is er. We hopen dat het openen van dit register een kleine maar warme steun mag betekenen voor deze ouders die hun kindje veel te vroeg hebben moeten laten gaan”, besluit schepen Vansina.

 

Bij dit initiatief wordt de stad gesteund door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), Boven de Wolken vzw, Berrefonds vzw en Met Lege Handen.

 

Een kindje laten registreren is gratis en kan zowel in het Stadskantoor als digitaal. Voor meer informatie over het Sterrenregister in Leuven: leuven.be/sterrenkindje-registreren