Restauratiewerken maken van burchtmuur Keizersberg een uniek uitkijkpunt over de stad


De Keizersberg staat sinds enkele maanden in de steigers. De restauratiewerken aan de hertogelijke burchtmuur, het Mariabeeld en de waterput zijn vorig najaar gestart. “Vooral de gerestaureerde burchtmuur moet het kroonjuweel worden van een park waar erfgoed en natuur hand in hand gaan. Tegen 2025 zal het voor Leuvenaars en bezoekers mogelijk zijn om van boven op deze monumentale muur te genieten van een uniek uitzicht over Leuven”, aldus de bevoegde schepenen Dirk Vansina van restauraties en Carl Devlies van onroerend erfgoed.

Met de restauratie van de burchtmuur en de waterput dragen we zorg voor een stukje authentiek Leuven en een verre geschiedenis van onze stad: de burchtmuur is een restant van de voormalige burcht van de Hertogen van Brabant en later Keizer Karel, het Mariabeeld staat er sinds begin 20e eeuw toen op diezelfde plek een abdij werd gebouwd. Hier wordt de geschiedenis van onze stad weer in ere hersteld en toegankelijk gemaakt.

 

Hoogdringende restauratie

Om van de Keizersberg een aantrekkelijk erfgoedpark te maken, is de stad Leuven in het najaar van 2022 gestart met de restauratie van de burchtmuur, de 36 meter diepe waterput en het Mariabeeld. “Onze grootste zorg is de stevigheid van de muur. Enkele jaren geleden brokkelde een deel af. Dat euvel heeft het dossier versneld: we kregen van de Vlaamse overheid een hoogdringende premie toegekend voor de restauratiewerken”, legt schepen van restauraties Dirk Vansina uit. “Een team van experts zal de muur ook stabiliseren door grondankers aan de achterliggende grond aan te brengen.”

 

Ook het metselwerk van de burchtmuur krijgt een opknapbeurt. Op de bovenzijde van de muur komt er een betonnen wandelpad. Schepen Vansina: “Op de muur komt er een balustrade, zodat we een historisch uitkijkpunt op de stad in ere herstellen. Om de omliggende natuur te sparen, zullen bezoekers enkel op de muur kunnen wandelen. Ook het Mariabeeld wordt gereinigd en de sokkel laten we stabiliseren. Na de werken wordt de onmiddellijke omgeving van de muur, het voormalige binnenplein van de burcht, opnieuw aangelegd.”

 

Groene long

De restauratiewerken zijn een nieuwe stap in de bredere visie voor de abdij Keizersberg. De stad Leuven nam het park van Keizersberg in 2011 in erfpacht en stelde het open voor het publiek. Na de werken zal ook de zone van de burchtmuur daaraan toegevoegd worden.

 

De stad ontwikkelde op vraag van het Agentschap Natuur en Bos voor die zone een visie die uiteindelijk tot een natuurinrichtingsplan moet leiden. De combinatie van toegankelijk erfgoed en natuur zal van de Keizersberg een nog mooiere trekpleister maken.

 

“De stad streeft ernaar het groene en historische karakter van getuigenheuvels zoals de Keizersberg te beschermen, te beheren, toegankelijk te maken en open te stellen. Dit doen we door ze te verbinden met andere groene ruimten, woonkernen en beekvalleien”, zegt 

 

schepen van onroerend erfgoed Carl Devlies. “De Keizersberg vormt een groene link met de Vijvers van Bellefroid, via de Roeselberg en Wilsele-Dorp. In combinatie met de rechtstreekse trage verbinding naar de Vaartkom zal deze groene long nog beter tot haar recht komen. Gezien haar ligging en haar grote maatschappelijke waarde als gemeenschapssite, kan de abdij straks bovendien een belangrijke rol opnemen in de creatieve omgeving van de Vaartkom.”

 

De stad Leuven kan rekenen op 80% subsidies van het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. In totaal zullen de werken 1,6 miljoen euro kosten.