Pandgang Abdij van Vlierbeek in oude glorie hersteld


In 2025 bestaat de Abdij van Vlierbeek, de bekende benedictijnerabdij in Kessel-Lo, maar liefst 900 jaar. In aanloop naar dat feestjaar vindt er een grondige restauratie plaats van de pandgang van het Oud Abtskwartier en enkele bijgebouwen, zoals het door brand vernielde koetshuis en de paarden- en varkensstal. De restauratie van de pandgang is intussen afgerond. De gang krijgt in de toekomst een nieuwe invulling als ruimte voor buurtbewoners en verenigingen.

“De Abdij van Vlierbeek is al vele decennia een belangrijke ontmoetingsplek en thuis voor van tal van Leuvense verenigingen. Die functie is de rode draad in het masterplan uit 2017 voor de restauratie van de abdij. Dat plan voeren we nu stap voor stap uit, gesteund door het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Restauratiefonds Abdij Vlierbeek. De historische pandgang is nu als eerste project gerealiseerd. Deze krijgt in de toekomst een nieuwe invulling als vergaderzaal, ontmoetingsruimte, tentoonstellingsruimte of zaal voor recepties. Hiermee geven we de gang terug aan de Vlierbeekse gemeenschap”, vertelt schepen van restauraties Dirk Vansina.

 

“De statige pandgang, die dateert uit de 17e eeuw, was het hart van het toenmalige abdijleven. Die maakte deel uit van een imposante gaanderij rond de binnenplaats van de abdij. Na de afschaffing van het klooster in 1796 werd de kloostergang als nutteloos beschouwd en is het grootste deel stuk voor stuk afgebroken. De overdekte gang die nog restte was in bijzonder slechte staat, maar is met behoud van waardevolle 17e-eeuwse bouwelementen op anderhalf jaar tijd in zijn volle glorie hersteld”, zegt schepen van onroerend erfgoed Carl Devlies.

 

Restauratie bijgebouwen Oud Abtsgebouw

Ook de bijgebouwen van het Oud Abtsgebouw worden volgens het

 

 

masterplan tijdsgetrouw gerestaureerd en krijgen een nieuwe functie. “Deze gebouwen maakten geen deel uit van de oorspronkelijke abdij, maar werden rond 1750 toegevoegd als stallen en serres voor de monniken. Toch hebben ze een bijzondere erfgoedwaarde, omdat ze eind 19e eeuw gerestaureerd werden door de vermaarde Leuvense architect Joris Helleputte”, aldus schepen Devlies. “De paardenstal en het koetshuis, waar de originele paardenboxen van de architect bewaard blijven, worden ingericht als kantoorruimtes. De varkensstal zal na restauratie gebruikt worden als opbergruimte”, vervolgt schepen Vansina.

 

De poorten en tuinmuren worden ook gerestaureerd. Naast het Oud Abtskwartier komt een poort met ingewerkte loopdeur. Tussen het Nieuw en het Oud Abtskwartier wordt een open hek geplaatst en de poort naar de boomgaard krijgt een nieuw hekwerk. In de tuin zal een prieeltje, met een waardevol rococoplafond van midden 18e eeuw, dienst blijven doen als kapel.

 

Uitzicht van toen, noden van nu

“Dankzij de renovatiewerken van het voorbije anderhalf jaar komen we opnieuw een stap dichter bij de volledige restauratie van de abdijsite. De pandtuin kreeg al een grondige onderhoudsbeurt en zal een ideale plek zijn voor recepties en openluchtconcertjes. De volgende restauratiestap is de westvleugel. Op weg naar jubileumjaar 2025 zullen we ook het Nieuw Abtskwartier en de

 

Engelsche hof aanpakken. We werken tenslotte ook aan een plan om de natuur rondom de abdij op te waarderen”, aldus schepen Devlies.

 

“Vlierbeek is een plaats waar verleden en heden tastbaar samenkomen. We restaureren samen met de partners en de kerkfabriek van Vlierbeek naar het uitzicht van toen en vullen in naar de noden van nu. In het Nieuw Abtskwartier komt op de bovenverdiepingen een cohousingproject met studio’s voor jongvolwassenen in kwetsbare situaties. En ook de vele verenigingen en organisaties die Vlierbeek rijk is zullen er een plek vinden. Op de benedenverdieping en de zolder komen er namelijk enkele vergaderzalen met keuken, een ontvangstruimte en sanitair. Zo blijft de abdij, zoals ze dat eeuwenlang was, een kruispunt voor mensen en initiatieven, in een prachtige historische setting”, aldus schepen Vansina. 

 

De renovatiewerken van de pandgang en de bijgebouwen van het Oud Abtsgebouw gingen van start in mei 2022 en zullen eind dit jaar volledig klaar zijn. Het vernieuwde abtskwartier zal klaar zijn tegen eind 2024, net op tijd voor het feestjaar.