Gerestaureerd Handbooghof straalt opnieuw eeuwenoude glorie uit


De restauratie van het Handbooghof, het stuk Leuvense stadsomwalling langs de Dijle tussen de Brusselsestraat en de Brouwersstraat, is na twee jaar werken volledig voltooid. Het herstel van de middeleeuwse muur was een huzarenwerk, het resultaat een unieke tijdcapsule.

Het Handbooghof is een van de grootste restanten van de eerste Leuvense stadsomwalling, die van de twaalfde eeuw dateert. De muur was doorheen de tijd scheefgezakt en werd jarenlang gestut, om erger te voorkomen. De voorbije twee jaar waren tal van restauratiespecialisten in het park aan de slag om de muur te stabiliseren en naar zijn oorspronkelijke uitzicht te restaureren. Voor de restauratie van dit beschermd erfgoed kon stad Leuven rekenen op een premie van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

 

Verbluffend authentiek

“Het Handbooghof ligt veel Leuvenaars na aan het hart. Nu kunnen we de herinnering aan het middeleeuwse Leuven weer in volle glorie tonen. Om de plek eerherstel te geven, moesten we in de eerste plaats investeren in een stabiele omwallingsmuur”, zegt schepen van restauraties Dirk Vansina. “We lieten grote betonnen zolen plaatsen onder de fundering en gaven het scheefste deel van de muur zo opnieuw een stevige voet. Tegen de muur zijn bovendien opnieuw aarden wallen aangelegd, zoals men de muur destijds ook verstevigde.”

 

De omwalling terug opmetselen was een uitdaging, legt schepen Vansina uit. “Een

 

team van gespecialiseerde metselaars is erin geslaagd om een deel van de muur met de originele stenen terug op te bouwen. De muur is liefst 1,7 meter dik en heeft een ingewikkelde opbouw, met een bogengalerij aan de binnenzijde. Het resultaat is verbluffend authentiek. Je kan niet uitmaken welk deel opgemetseld is en welk deel nog oorspronkelijk is. Toch hebben we ervoor gekozen om de muur niet volledig te reconstrueren met kantelen zoals de middeleeuwse Leuvenaar die gekend heeft, we gingen voor een stabilisering en een restauratie van de restanten.”

 

Naast de muur werden ook de twee wachttorens van het Handbooghof hersteld. De gewelven werden verstevigd en een van de torens kreeg een extra trapje, waardoor deze in principe toegankelijk wordt voor beperkt bezoek.

 

Groter geheel

De restauratie van het Handbooghof is een van de laatste fases van een project om alle stukjes omwalling in stadseigendom terug in ere te herstellen. “Deze structuur is uitermate belangrijk voor het begrijpen van de stadsgeschiedenis en -ontwikkeling. De 12e-eeuwse stadsomwalling vormt samen met de middeleeuwse 

samen met de middeleeuwse poortstraten de basis van het historische stadsweefsel van Leuven. De nog bewaarde restanten van de stadsomwalling zijn de oudste stenen structuren in Leuven. Alle latere ontwikkelingen zijn hierop geënt. We hechten er dan ook veel belang aan dat al deze restanten gerestaureerd worden en de samenhang ervan benadrukt. We kijken al uit naar de restauratie van de muur op de Hertogensite, die werken zijn ook bijna ten einde”, aldus schepen Carl Devlies, bevoegd voor ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed.

 

Middeleeuwse muur, hedendaags park

“Naast de restauratie van de stadsomwalling werd ook het wandelpad langs de Dijle ingericht als een hedendaags park. Het wandelpad werd heraangelegd met vlakke Belgische kasseien, die ook voor mindermobiele bezoekers een comfortabele doorgang garanderen” aldus Dirk Vansina. “Het park is een groenoase voor wandelaars en fietsers, maar ook een tijdscapsule met het middeleeuwse Leuven als decor”, zegt schepen Devlies. “We willen de Leuvenaar uitnodigen om de majestueuze omwallingsmuur te komen bewonderen en het park opnieuw als een groene, rustige doorsteek te gebruiken. Verbindingen zoals het Handbooghof zorgen ervoor dat de hele stad straks verbonden is en snel te voet of per fiets doorkruisbaar is.”