OPEN KERKENDAG

 

 

 

Zondag 4 juni vond in gans Vlaanderen de tiende Open Kerkendag plaats. Zeven kerken in Leuven openden hun deuren voor het grote publiek. Thema was dit jaar ‘zet stenen in beweging’.

 

In de Sint-Pieterskerk kreeg je de unieke kans om de gewelfschilderingen tot in detail te bewonderen. De gewelven met de muurschilderingen van het transept worden momenteel gerestaureerd. De geïnteresseerden zonder hoogtevrees konden de stellingen beklimmen (180 treden). Het was een unieke kans om de schilderingen van zo dichtbij te kunnen bekijken. Ze dateren van 1465 maar zijn in 1922 gerestaureerd. Het jaartal 1465 is duidelijk te lezen maar men mag de middeleeuwse ‘4’ niet voor  een hedendaagse ‘8’ aanzien. 

 

Schepen Dirk Vansina: “Tijdens de restauratiewerken werden gewelfschilderingen ontdekt die verstopt zaten onder het pleisterwerk. Ze zullen nu ook blootgelegd en gerestaureerd worden. Na de restauratie zullen dus meer gewelfschilderingen zichtbaar worden dan voorheen.”

 

Tijdens de werken werd ook het altaar ontdaan van het houten altaarpodium dat er over werd gebouwd. Daarbij kwam het oude altaar terug te voorschijn dat door de vaderlandslievende verenigingen werd geschonken na WO2. Op de sokkel van het altaar staan de namen gebeiteld van de concentratiekampen.

 

In het transept komen aan beide zijden (Grote Markt en Margarethaplein) inkomsassen. Bij voorbereidende werken kwamen graven aan het licht onder de vloertegels. Het was vroeger niet abnormaal dat overledenen in de kerk werden begraven. Er werden geen grafstenen ontdekt. De stoffelijke resten zullen worden bijgezet in de crypte van de kerk zoals dat enkele jaren geleden al gebeurde bij opgegraven skeletten toen de vloerverwarming werd aangebracht.

 

In de Sint-Geertruikerk kreeg men de kans om de toren te beklimmen en de beiaard te  bezoeken. Het was een exceptionele gelegenheid om de ‘toren zonder nagels’ zoals één van de wonderen van Leuven wordt genoemd, van binnen te bezichtigen.

 

Dat stenen niet alleen bouwstenen zijn maar ook dragers kunnen zijn van een boodschap, kon men zien in de Sint-Kwintenskerk. Er waren restanten van muurschilderingen uit de 15e eeuw te bewonderen in het koor. Ze stellen de martelingen van  de heilige Quintinus voor. De muurschilderingen werden in 1969 ontdekt tijdens de restauratiewerken.

  

“De blikvanger van Open Kerkendag was de trompe l’oeil in de Sint-Michielskerk. Al 350 jaar wacht de Sint-Michielskerk op de bouw van zijn  koepel.” vertelt Dirk Vansina.  “De architect W. Van Hesius had  die ontworpen maar de koepel werd nooit gerealiseerd omwille van stabiliteitsproblemen.” Tijdens het weekend van Open Kerkendag was de nooit gebouwde koepel zichtbaar gemaakt aan de hand van een trompe l’ oeil, gebaseerd op de koepel van de Saint-Aubain kathedraal van Namen.  

 

Een grote foto van het interieur van deze koepel werd tegen het plafond gehesen zodat het lijkt alsof deze er werkelijk staat. De trompe l’oeil heeft een doormeter van 7,5 m en zal op een hoogte van 25 m opgehangen worden.

 

In Sint Jan De Doper, ook bekend als de Begijnhofkerk, exposeerde de fotograaf Frank Bruggeman kunstzinnige foto’s die details van de kerk uitlichten. Er waren rondleidingen en beiaardier Luc Rombouts bespeelde de beiaard van het Begijnhof. In OLV van Troost (Pakenhof) in Heverlee kon men de kerk, de bibliotheek en het Mausoleum van de eenzaamheid bezoeken (de begraafplaats van kanunnik Armand Thiery). In de Sint-Jozefskerk kon je gratis een concert bijwonen. De abdij van Vlierbeek gaf je dan weer de unieke kans om op de indrukwekkende gewelven van de abdijkerk te lopen en de toren te bezoeken. Er ging ook een rondleiding op het kerkhof door.

 

In de Begijnhofkerk konden de kinderen op zoek gaan naar dieren in de kerk. En in OLV van Troost was er speciaal voor jonge bezoekers ‘de kruisweg gezien door de ogen van kinderen’.