Speelstraten: plezier van 0 tot 99  jaar

 

 

 

De zomervakantie staat voor de deur, dé tijd van het jaar om naar hartenlust te ravotten. En wat is er leuker dan buiten spelen in eigen buurt of in eigen straat?  Kinderen en jongeren moeten voldoende ruimte hebben om te spelen. Spelen is immers een recht voor kinderen.

 

Kinderen kunnen naar hartenlust spelen en nieuwe vriendjes maken. Jongeren en volwassenen ontmoeten elkaar voor een babbel, een aperitiefje of, waarom niet, een zomerse barbecue” vertelt schepen Dirk Vansina. “Een speelstraat is erg gezellig, leuk en veilig voor iedereen van 0 tot 99 jaar.

 

Speelstraten zijn één van de ‘tools’, naast buurtfeesten en ‘kom op voor je wijk’, die stad Leuven gebruikt om onderlinge contacten in de buurt te versterken en het samenleven er nog aangenamer te maken.  Daarom kiest Leuven ook voor het woord ‘leefstraat’. Leefstraten zijn voor kinderen maar volwassen genieten mee. Het contact met de buren wordt intenser. Mensen leren elkaar beter kennen en de sociale cohesie in de buurt wordt versterkt. Tafeltjes en stoelen worden op straat gezet en verschillende buurtactiviteiten worden georganiseerd. Kortom, speelstraten zijn er om de straat en buurt gezelliger te maken! Inwoners krijgen het gevoel dat de stad echt van hen is, dat ze hier thuis zijn.

 

 

78 speelstraten

 

Dit jaar zijn de Leuvense speelstraten al aan hun 16de editie toe en maar liefst 78 straten hebben zich ingeschreven. Al meteen tijdens het eerste weekend van de schoolvakantie (1 en 2 juli) wordt er in 33 straten een speelstraat georganiseerd. Topweekend is het laatste weekend van de schoolvakantie (26 en 27/8) met 34 speelstraten.

 

Een speelstraat geeft kinderen en jongeren ruimte. Door de straat tijdelijk en tijdens bepaalde uren autovrij te maken, komt er plaats voor spel, ontspanning, ontmoeting, buurtvorming, ... Dankzij een speelstraat kunnen kinderen zich ontplooien, samen spelen, speelgoed delen, andermans gerief leren respecteren.” aldus schepen Vansina. “De straat is gedurende enkele dagen van het jaar helemaal voor de bewoners.

 

Respect voor elkaar

 

Uiteraard moeten de straten rondom de speelstraat nog bereikbaar blijven. Omwille van het verkeerscirculatieplan vroeg dit een extra inspanning in de binnenstad en de wijk Spaanse Kroon.

Schepen Vansina: “Speelstraatmeters en -peters hebben dan ook samengezeten om gezamenlijke afspraken te maken over de dagen waarop de speelstraat kon toegestaan worden. En dat is vlot verlopen. We dringen er ook op aan bij de peters en meters dat ze veel initiatieven nemen om alle mogelijkheden te benutten die een speelstraat kan bieden zodat er flink gespeeld wordt en veel contacten gelegd worden.”

 

De afspraken voor de organisatie van speelstraten werden in een protocol met de peters en meters vastgelegd.

 

·         plaatsen afsluithekken bij begin speelstraat

·         plaatsen afsluithekken bij einde speelstraat

·         dagelijks plaatsen en weghalen van speelstraatborden

·         bij slecht weer, als er niet zal gespeeld worden, moet de straat niet afgesloten worden

·         bewoners moeten te allen tijde toegang hebben tot hun straat, ook met de wagen. Ze moeten wel stapvoets rijden.

·         toezicht op het goed verloop van de speelstraat is noodzakelijk

·         aanspreekpunt voor de bewoners

·         aanspreekpunt voor de stad

·         opmaak van een activiteitenplan en dit doorgeven aan speelstraat@leuven.be

 

 Meer info over speelstraten: https://www.leuven.be/speelstraat