PARKABIJ OP ZONDAG WAS EEN SUCCES

 

 

Zondag 21 mei zette de abdij de deuren open voor het grote publiek. Sinds de start van de restauratie van de Abdij van Park in 2007 zijn de werken al een heel stuk gevorderd. De restauratiewerken aan de Norbertuspoort, de Mariapoort, Wagenhuis en de Sint-Janspoort zijn al voltooid. In 2011 werd de gerestaureerde watermolen geopend. Ook de restauratie van het Spreekhuis, de prestigieuze bibliotheek met het stucwerkplafond en de daken van de West, Oost- en Zuidvleugel is al voltooid.

 

In totaal werd al zo’n 14 miljoen euro geïnvesteerd. Daarmee is de subsidie-enveloppe van 25 miljoen euro die de Vlaamse Gemeenschap ter beschikking stelde ongeveer voor de helft benut. Er wordt verwacht dat de totale restauratie van het ganse abdijcomplex zo’n 50 miljoen euro zal kosten.

 

Pas gerestaureerde Westvleugel

Onlangs werd de restauratie van een eerste onderdeel van het kloostergebouw afgerond: de Westvleugel is na twee jaar intensieve werken klaar voor een nieuwe invulling. Op 25 oktober opent PARCUM de deuren, het nieuwe museum over religieuze kunst en cultuur. Op de eerste verdieping worden de burelen van het Centrum Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) en museum PARCUM ondergebracht. In de kelder bevinden zich de technische installaties en een vestiaire.

 

Ontdekkingen

In de loop van de geschiedenis van de abdij werd heel wat verbouwd. De laatste bouwcampagne dateert van de 18e eeuw. Het is de toestand van deze periode die terug in ere wordt hersteld. Tijdens de restauratiewerken kwamen onverwachts muurschilderingen en een oud plafond van oudere bouwperiodes aan het licht. 

 

• plafond

Zo ontdekte men onder het zichtbare plafond nog twee oudere plafonds waarvan men het bestaan niet afwist.

Het oudste plafond bestond uit Baltische eik dat kon gedateerd worden uit de 15e eeuw. De bomen voor het plafond groeiden dus in 1300 aan de Baltische zee. Dit plafond is niet zichtbaar gemaakt en blijft verborgen onder het gerestaureerde 18e -eeuwse plafond.

Aangezien de abdij terug gerestaureerd wordt in de toestand van de 18e eeuw, worden deze elementen slechts voor een klein stuk blootgelegd en getoond.

Daaronder zat een plafond dat een gewelfstructuur had uit de 16e eeuw. In de salons 2 en 4 worden fragmenten van dit 16e -eeuwse plafond getoond.

 

Het stucwerkplafond van Hansche in salon 4 dateert van 1719. Het stelt de tenhemelopneming van Maria voor.

 

• verborgen muurschilderingen

In salon 3 kwam een 14de-eeuwse muurschildering tevoorschijn nadat enkele voorzetwanden werden verwijderd. Ze stelt het Bijbelse verhaal van koning David en Betseba voor, een verhaal van zonde en vergiffenis.

De muren van salon 2 werden onderzocht op onderliggend interessante historische lagen. Op twee muren werden bijna volledig intacte grisailles uit de 16de eeuw ontdekt achter de bepleistering en aankleding van de 18de eeuw.

Dirk Vansina, schepen monumentenzorg: “De pas gerestaureerde Westvleugel zal tijdens Parkabdijopzondag opengesteld worden. Nu kunnen de salons in de Westvleugel nog als lege ruimte bewonderd worden. Daarna start de invulling met het museum PARCUM. Deskundigen zullen uitleg geven over deze onverwachte ontdekkingen.”

 

Duurzaamheid

Bij de restauratie van de bibliotheek werd voor het eerst geëxperimenteerd met isolerende beglazing. Die werd nu ook toegepast in de Westvleugel: op de gelijkvloerse verdieping werd isolerend enkel glas gebruikt, op de eerste verdieping dubbel glas.

 

Aan de gang zijnde werken

Momenteel zijn de Zuidvleugel met de prelatuur en het gastenkwartier in restauratie. De monniken (sluizen) van de vijvers worden hersteld. Meteen worden ook maatregelen genomen om overstromingen zoals vorige zomer te vermijden. En recent is gestart met de restauratie van de muren rond de abdij.

 

Einde van de werken tegen 2025

Maar er is nog heel wat werk voor de boeg: de Tiendenschuur met de stallingen en het melkhuisje zullen na de restauratie dienst doen om de koeien te stallen en  bioklassen in te organiseren. In de Tiendenschuur komt een winkeltje waar hoeveproducten zoals kaas en honing worden verkocht. De werken starten eind 2017 en zullen tot 2019 duren.

De Zuid- en Noordvleugel zullen worden verhuurd voor congressen, tijdelijke tentoonstellingen e.d. De Oostvleugel en Infirmerie zullen de paters Norbertijnen en studenten huisvesten. In het Gastenkwartier en Provisorenhuis kunnen kleine bedrijfjes kantoor houden. De start van de werken is gepland in 2020. Er wordt verwacht dat de ganse restauratie pas tegen 2024 zal voltooid zijn.

 

Parkabdij op zondag.

Voor de derde keer organiseerde de stad Leuven een Parkabdijopzondag. De bezoekers konden de vordering van de restauratiewerken zien en kregen uitleg over de aan de gang zijnde werken en de geplande werken.

 

Vanaf 13.00 uur vertelden verschillende betrokken personen het verhaal van de restauraties in de Abdij van Park. Bezoekers konden de werkzaamheden ontdekken op eigen houtje. Er was een parcours uitgestippeld en onderweg gaven enkele medewerkers uitleg.

 

Binnen het kloostergebouw konden de bezoekers onder meer het te restaureren Hanscheplafond in de refter en de pas gerestaureerde salons in de Westvleugel met de ontdekte grissailles bezoeken. Ook de pandgang waarvan al een deel is gerestaureerd, was bezoekbaar. Ook daar is men terug gegaan naar de toestand van de 18e eeuw door de 19e eeuwse geschilderde bakstenen te verwijderen.

 

Buiten het kloostergebouw ontdekten bezoekers onder meer het restauratieverhaal van de muren rond de site en wat er gepland staat met de indrukwekkende Tiendenschuur.

 

Aan verschillende infostanden, verspreid over het Neerhof, het museum en de kloostertuin, gaven lokale partners wat meer uitleg over hun eigen werking. Op het Neerhof kon men terecht voor een hapje en een drankje.

Er waren ook vier verschillende geleide rondleidingen. De bezoekers kregen uitleg over het landschap en de vijvers waar de monniken (sluizen van de vijvers) gerestaureerd worden, de kloostertuin met de bijenhal en de kruidentuin. Ook werd de technische installatie van het stooklokaal opengesteld. De bezoeker kreeg informatie hoe de abdij zal verwarmd en gekoeld worden op een duurzame wijze. Met een ingenieus systeem wordt warmte onttrokken.

 

Er was ook muziek: in de Mariapoort bracht het Huis van de Polyfonie 15de en 16de-eeuwse muziek en op het Neerhof werd beiaardmuziek gespeeld op een mobiele beiaard.