Openbare werken

 • Investeringen (van principebeslissing tot eindafrekening)
  • Stadswegen, pleinen en riolen
  • Nutsvoorzieningen (openbare verlichting, elektriciteit, gas, water, teledistributie, telefoon)
  • Fietspaden en -voorzieningen
  • Standbeelden
 • Onderhoud
  • Stadswegen en -pleinen
  • Stadsriolen
  • Openbare stadsgebouwen
  • Duurzame uitrustingsgoederen
 • Technische ondersteuning van de stadsadministratie en evenementen
 • Stoepen, wandelwegen, aanplakdiensten, uitdrijvingen, schuilhuisjes, rioolaansluitingen particulieren, openbare toiletten, fonteinen

Wegenwerken

Er wordt op verschillende plaatsen gewerkt in Leuven. Een overzicht van de belangrijkste werven in de stad vind je hier.

Verkeersmaatregelen

Hier kan je een overzicht van de verkeershinder door evenementen en werken raadplegen.