Kerkbesturen

Een kerkbestuur is het orgaan dat het beheer van een parochie regelt. Zij hebben vier taken:bidden, monitoren, besluiten nemen en advies geven.


Kerkenbeleidsplan