Burgerzaken

  • ambtenaar van burgerlijke stand
  • bevolking:
    adreswijzigingen, inschrijving in het bevolkingsregister, identiteitsbewijzen, reispassen, rijbewijzen, attesten uit bevolkings- en vreemdelingenregister, legaliseren handtekeningen, verblijfsvergunningen, verbintenissen ten laste neming, verwerken en uitreiken arbeidskaarten aan buitenlanders, organisatie verkiezingen, registreren laatste wilsbeschikking, rijksregister, registratie van donorschap
  • burgerlijke stand 
  • geboorten, huwelijken, overlijdens, nationaliteit, uittreksels akten burgerlijke stand

Dienstverlening

Het stadskantoor werkt op afspraak. Sommige attesten kan je krijgen zonder afspraak.

Geboorte

Een nieuwe telg erbij? Proficiat! Als je kindje geboren is in Leuven, moet je de geboorte ten laatste 15 dagen na de bevalling melden bij de stad. De stad maakt dan een geboorteakte op. Dat kan alleen op afspraak.

Huwen in Leuven

Ga je trouwen? Dan moet je dat vooraf melden bij de stad. Dat kan alleen op afspraak.